DE GROTE MOBILITEITSLIJST VAN BERLAAR

De Mobili-watte?

 

De Mobiliteitslijst dus. Mobiliteit is een thema dat ons nauw aan het hart ligt. Mensen verplaatsen zich om allerlei verschillende redenen: om naar het werk te gaan, om te gaan winkelen in de buurtwinkel, om af te spreken met familie en vrienden... Voor ons is het belangrijk dat iedereen zich vlot en veilig kan verplaatsen naar de eindbestemming.

Jij bent als Berlaarnaar een expert in het werkveld en de juiste persoon om pijnpunten in het verkeer aan te kaarten. Daarom is jouw bijdrage enorm waardevol!

In onze gemeente echter is zo'n veilige verplaatsing als fietser en voetganger niet altijd evident. In ons dagdagelijks leven worden we als Berlaarnaar geconfronteerd met onveilige situaties in het verkeer en slechte wegen. Daarom verdienen fietsers en voetgangers als zachte weggebruiker extra aandacht. Om ook hen een volwaardige plek te geven in het verkeer, is Groen Berlaar gestart met de opmaak van de grote Mobiliteitslijst, voor en door onze Berlaarnaren. Het doel is om alle mogelijke pijnpunten die onveilige situaties veroorzaken, bloot te leggen. En dat kan alleen met jouw hulp. Samen maken we Berlaar stap voor stap verkeersveiliger.

Hoe kan jij je steentje bijdragen?

 

Via een grote bevraging hebben we zeer goed beeld gekregen van de verkeerssituatie in Berlaar, dankzij de input van jou, want jij bent als inwoner een expert in het werkveld en dus de juiste persoon om pijnpunten in het verkeer aan te kaarten. Allerlei melding werden gedaan, gaande van stoeptegels die los liggen, putten in de weg, oversteekplaatsen waar rolstoelgebruikers niet over kunnen, straten waar een fietspad, voetpad en/of fietsoversteekplaats ontbreekt, kasseien die de weg oncomfortabel maken, enzovoort... Alle storende elementen, klein en groot, zijn opgenomen in de lijst. Ook andere ideeën en suggesties waren welkom, zoals het aanleggen van een verkeersremmend element in jouw straat of de omvorming van jouw wijk tot een fietsstraat.

Op de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 15 oktober 2020 overhandigden we de Mobiliteitslijst, inclusief foto's en uitleg (die vind je hier (met foto's in lage kwaliteit)). Dit waardevolle document werd ondertussen omgedoopt door het schepencollege tot "masterplan wegen".

De Mobiliteitslijst op een kaartje

 

Zo ziet het kaartje van de Mobiliteitslijst eruit bij de overdracht op 15 oktober 2020 (en is dus niet meer up-to-date; bijkomende meldingen worden apart in het e-loket ingegeven):

 

Suggesties, tips en pijnpunten doorgeven

 

Je kan jouw suggestie, tip of pijnpunt nog steeds doorgeven door een foto en een gedetailleerde wegbeschrijving te versturen naar [email protected] of via de Facebookpagina van Brend Van Ransbeeck of Groen Berlaar.

 

Welke punten zijn al gerealiseerd en aan welke meldingen wordt gewerkt?

 

Meer informatie over de prioriteitenlijst en het krantenartikel over de Mobiliteitslijst vind je hier.

Wandelen

 • De voetpaden in de Rode-Kruisstraat en Leliestraat zijn heraangelegd. Ook de voetpaden in de Lentestraat en (een klein deel van de) Montystraat zijn intussen aangepakt. De dallen in deze straten lagen scheef, waardoor valpartijen een logisch gevolg waren.
 • De staat van de voetpaden in de Doelstraat worden bekeken. Dit pijnpunt is intussen onder druk van Groen opgenomen in de prioriteitenlijst van de Commissie. Er wordt bekeken of dit kan worden opgenomen in onderhoudswegenis 2021 of 2022, gezien de erbarmelijke staat van deze voetpaden.
 • Er wordt intern gewerkt aan een totaalvisie voetpaden. Alle meldingen van slechte voetpaden of het ontbreken van voetpaden (Nethendal, Mezenhof, Dokter Van Hoofstraat, Misstraat, Montystraat, Schuttershof, Sint-Rumoldusstraat, vijver achter 't Stapveld) worden in kader van deze totaalvisie bekeken. Verschillende (stukken van) voetpaden werden reeds aangepakt: Schoolstraat, Sollevelden, Rode-Kruisstraat, Leliestraat, Lentestraat, Montystraat, ...

Fietsen

 • De kasseiweg van de Doelstraat, ter hoogte van het station, is heraangelegd. Er werd een asfaltlaag aangebracht om het fietscomfort te verbeteren. In de kleine Doelstraat, tussen de Kapellebaan en Smidstraat, zal een proefopstelling voorzien worden. De Commissie adviseerde om het voetpad langs de noordkant (even huisnummers) om te vormen tot een gedeeld voet- en fietspad.
 • Een strook van kasseien tussen de Constant Verhulststraat en de Itegembaan zal uit de kasseiweg verwijderd worden, zo beloofde de schepen van mobiliteit, nadat buurtbewoners en Groen het probleem aankaartten.
 • In de Pastoor Haemelsstraat, die deel uitmaakt van de belangrijke schoolroute van jonge fietsers en ouders, wordt een proefopstelling met geschrankt parkeren voorzien, zodanig dat slalommen en onveilige situaties worden vermeden. We vroegen om de straat om te dopen in een fietsstraat of er definitief een enkelrichting in te voeren, maar dat kreeg tot op heden geen gehoor. De eerste ervaringen wijzen dat de verkeerssituatie niet optimaal is; een enkelrichting is het veiligst voor fietsers én automobilisten.
 • De Constant Verhulststraat is officieel omgetoverd tot fietsstraat. Alleen is de afbakening niet correct bepaald zoals geadviseerd in de Commissie: het einde van de fietsstraat is al vóór de bocht van de Scouts ingevoerd, terwijl die ná de dubbele bocht achter de scouts had moeten komen (op het eerste lange stuk, thv huisnummer 44). Wij blijven vragen voor een verlenging van het traject van de fietsstraat.
 • Het voorstel om Ebroek om te vormen tot fietsstraat lag op tafel. De komst van de hondenlosloopweide zal wandelaars, fietsers en andere recreanten aantrekken, waardoor de omgeving autoluwer gemaakt moet worden. Het voorstel werd niet meteen positief onthaald op de Commissie, maar er zullen wel metingen worden uitgevoerd worden om het aantal wagens en de snelheid te meten om dan te bekijken of het opportuun is een fietsstraat aan te leggen. Het stukje Ebroek tussen Alflaar en Lozenhoek werd intussen al een korte fietsstraat.
 • De aanleg van fietsoversteekplaatsen op de Itegembaan ter hoogte van de trage weg Ezenhoek (tegenover de Hertstraat) en de Ezenhoek zelf wordt bekeken. Het officiële antwoord luidt: "Begin volgende legislatuur staat er een rioleringsproject/fietspadenproject gepland. Er zal bekeken worden om ter hoogte van de trage weg naar Ezenhoek een verhoogd kruispunt aan te leggen". Ook het volledige fietspad van de Itegembaan zal dus (eindelijk!) heraangelegd en verbreed worden. Nog even wachten dus.
 • De Stationsstraat heeft bredere fietssuggestiestroken gekregen. Dit is een stap in de goede richting, maar wij vragen meer verregaande maatregelen en een totaalvisie om de veiligheid van de zachte weggebruikers voorop te zetten, zonder de Stationsstraat volledig af te sluiten. Mogelijke pistes zijn de invoering van een zone 30, een gedeeltelijke enkelrichting tussen de rotonde van de Lidl en het kruisspunt thv bakkerij De Vocht; een fietsstraat over (een deel van) het traject, ...
 • De kasseistrook naast de fietsstraat in de Heistsebaan, waar de Chiro van Berlaar-Heikant gelegen is, zorgt voor een gevaarlijk hoogteverschil voor onze Berlaarse fietsers. De gemeente laat weten dat ze op de hoogte is en bekijkt of het kan worden opgenomen in onderhoudswegenis van 2021-2022.
 • Het fietspad van de Smidstraat tussen de Kapellebaan/Meistraat en de Aarschotsebaan ligt er al jaren slecht bij. De dallen verzakken en er groeit onkruid tussen de dallen, waardoor het fietspad smaller geworden is. Er wordt bekeken of de gemeente dit probleem met de eigen diensten kunnen aanpakken.
 • Op de gemeenteraad van januari 2022 keurde de gemeente Berlaar een samenwerkingsovereenkomst goed met de gemeente Heist-op-den-Berg om met Aquafin het fietspad van de Itegembaan over de gehele lengte aan te leggen. (Eindelijk!) het startpunt van een nieuw, breed en comfortabel fietspad van en naar Itegem!

Openbare weg

 • Verscheidene oversteekplaatsen op de Itegembaan worden herbekeken. De oversteekplaatsen aan de Schoolstraat & Pastoor Haemelsstraat, alsook het zebrapad aan het Valkenhof & Sollevelden, worden aangepakt om de veiligheid te verhogen. Aan beide oversteekplekken wordt galgverlichting voorzien om de zichtbaarheid te vergroten. Aan de oversteek aan de Schoolstraat worden ook twee LED-borden met een fietsoversteek voorzien.
 • Verschillende meldingen van snelheidshandhaving - onder andere de Itegembaan, Smidstraat, Legrellestraat, Misstraat, Welvaartstraat, ... - worden bekeken met de lokale politie. Intussen is beslist om een trajectcontrole te installeren in de Liersesteenweg met behulp van ANPR-camera's, in samenwerking met de stad Lier. Dit zal niét in samenwerking gebeuren met een private partnerEen mobiele ANPR-camera zal ingezet worden om sluikstort en zwerfvuil te voorkomen, maar zal ook kunnen ingezet worden om snelheidscontroles uit te voeren.
 • De parking in de Daalstraat is heraangelegd. We hebben dit meermaals als prioritair dossier op tafel gelegd, omdat er fietsmarkeringen en (goede en brede) voetpaden ontbraken, alsook omdat er putten in de weg zaten en de parking op die plek herbekeken moest worden. Fiets- en voetgangersveiligheid blijft een hekel punt, ondanks de heraanleg van de parking.
 • De heraangelegde Pastorijstraat zorgt voor nieuwe conflictpunten tussen fietsers, voetgangers en automobilisten, omwille van meerdere constructiefouten. Deze zijn intussen aangekaart, maar een oplossing is nog niet in zicht.
 • We vroegen om de inwoners van de Havikstraat volledig aan te sluiten op de riolering en een heraanleg van de bovenbouw, naar aanleiding van een verkavelingsproject in overstromingsgebied. Voorlopig is er jammer genoeg geen verbetering in zicht. We blijven echter druk zetten voor onze Berlaarnaren uit de Havikstraat.