SOS Havikstraat: onze visie

SOS Havikstraat: onze visie

Niet alle verkavelingen kunnen zomaar worden vergund. De spelregels moeten nageleefd worden. Verkavelaars die een loopje nemen met de regelgeving kunnen een blauwtje lopen. In november werden we gecontacteerd door enkele buurtbewoners door een uitgehangen omgevingsvergunning; de aanvraag voor een verkaveling voor zes eengezinswoningen. Groen bracht het dossier al op de gemeenteraad van 17 november 2020 ter bespreking omdat wij en talloze buurtbewoners met vragen zaten. Ondertussen hebben 30 buurtbewoners via een brief duidelijk gemaakt dat ze de verkavelingen niet zien zitten.

Berlaar wordt langzaam maar zeker verdicht en volgebouwd. Dit moet op een verstandige manier gebeuren: niet alle bouwprojecten mogen zomaar goedgekeurd worden. Er zijn meerdere argumenten om aan het gemeentebestuur te vragen om de huidige vergunning te weigeren. Het perceel ligt bijvoorbeeld in overstromingsgevoelig gebied. De Vlaamse overheid is volop aan het bekijken om bouwen in dergelijke waterrijke gebieden te verbieden. Gezond verstand zegt dat we de problemen beter kunnen voorkomen dan genezen en bouwen hier niet toe te laten, omdat dit grote problemen veroorzaakt voor de ruime omgeving van de Havikstraat.
Bovendien was het gebied voorzien om er bos aan te planten. Aangeduid als “bosgebied” is het ondenkbaar dat hier zou gebouwd worden. Op de gebruikte plannen staan ook zaken die als fouten kunnen omschreven worden. Zo wordt er bijvoorbeeld een verkeerde schaal vermeld. Het lijkt zo dat de verkaveling binnen het “woongebied” valt maar in realiteit valt een ruim deel van de verkaveling buiten dit gebied. Dit is niet toegestaan. Ook zijn enkele aanduidingen zoals de loop van de Ebroekloop erg vaag. Deze vervuilde beek loopt vlak achter verkaveling en zal voor problemen zorgen.
In november hekelde Groen al het feit dat het gemeentebestuur de verkaveling wel zou goedkeuren zónder riolering te voorzien voor de 8 woningen naast de verkaveling, die al jaren wachten op riolering, en zónder de slechte toestand van het wegdek aan te pakken. Ook vroeg Groen om de elektriciteitscapaciteit in de Havikstraat te controleren op sterkte, omdat enkele buurtbewoners hebben aangegeven dat ze problemen ondervinden van onstabiele spanning op het net.
Tenslotte vragen de buurtbewoners en Groen aandacht voor de prachtige inlandse eiken die zich bevinden aan het begin van de trage weg die naar de Smidstraat leidt. Voor de verkaveling dreigen deze bomen te moeten verdwijnen. Groen zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Groen schaart zich achter het protest van de buurtbewoners en zal erop toekijken dat men toch nieuwe riolering krijgt en een nieuw wegdek, ook al komt de verkaveling er niet.
Havikstraat Berlaar
Foto: perceel Havikstraat.