Berlaar principieel tegen trajectcontroles met privéfirma’s

Berlaar principieel tegen trajectcontroles met privéfirma’s

De gemeente Berlaar heeft zich op de gemeenteraad van dinsdag 21 december principieel uitgesproken tegen trajectcontroles in samenwerking met privéfirma’s. Het Bonheidens model van een publiek-private samenwerking, waarbij privéfirma’s een verdienmodel op poten zetten en een vast bedrag verdienen per uitgeschreven boete, komt er in de gemeente niet. “We zijn blij met deze principiële goedkeuring,” reageert raadslid Koen Kerremans (Groen) verheugd.  

“Tijdens de laatste begrotingscommissie vernamen we dat Berlaar meer camera's wil plaatsen, onder andere ook in het kader van één of meerdere trajectcontroles,” vertelt Koen Kerremans. “Net deze week konden we ook in de pers lezen dat er privéfirma's zijn die gemeenten helpen bij de uitrol van trajectcontroles.”  

Verdienmodel 

Uit de berichten blijkt dat deze firma's per overtreding een vast bedrag opstrijken. Er moet door de gemeenten een minimaal aantal overtredingen kunnen gegarandeerd worden. Bovendien stellen deze firma's bijzondere eisen aan de gemeente. “Zo vragen zij gemeentebesturen om versmallingen, drempels en andere snelheidsremmende constructies te verwijderen op die trajecten waarop door camera's controle wordt uitgevoerd. Het is duidelijk dat er een verdienmodel steekt achter deze manier van werken. Dit vinden wij verwerpelijk,” pleit Kerremans. “Het kan niet de bedoeling zijn om zoveel mogelijk overtredingen te kunnen noteren. Snelheidscontroles hebben maar één bedoeling, namelijk snelheid verlagen waardoor de verkeersveiligheid significant toeneemt. Dit moet resulteren in een drastische verlaging van het aantal verkeersslachtoffers.” 

Omdat Groen wil vermijden dat Berlaar in de toekomst publiek-private samenwerkingen zou aangaan wat betreft de geplande trajectcontroles in de gemeente, vroeg de ecologische fractie de stemming om zich als gemeenteraad principieel uit te spreken tegen zo’n samenwerking. Het volgende voorstel van besluit werd goedgekeurd in de gemeenteraad: 

De gemeente Berlaar spreekt zich via haar gemeenteraad uitdrukkelijk uit tegen een samenwerking met privéfirma's die bovengenoemde manier van werken hanteren bij het installeren van trajectcontroles op haar grondgebied. Ze spreekt zich principieel uit tegen trajectcontroles waarachter een verdienmodel schuilt.” 

“We zijn zeer tevreden met deze goedkeuring en willen dat verkeersveiligheid te allen tijde op de eerste plek komt,” aldus Kerremans.