“Aangepaste verkeersmaatregelen nodig bij komst hondenlosloopweide Ebroek”

“Aangepaste verkeersmaatregelen nodig bij komst hondenlosloopweide Ebroek”

Brend Van Ransbeeck, gemeenteraadslid voor Groen in Berlaar, pleit voor de komst van een fietsstraat in Ebroek. Binnenkort zal in deze straat de allereerste hondenlosloopweide in de gemeente geopend worden. "Een hondenlosloopweide, meermaals voorgesteld door mijn collega Koen Kerremans, zal een schot in de roos zijn," vertelt Van Ransbeeck. "Het is belangrijk dat we de gehele omgeving op maat maken van de recreanten, wandelaars en fietsers. We geven de openbare ruimte aan onze zachte weggebruikers en onze Berlaarnaren die in Ebroek willen wandelen in het groen. Daarom leggen we het voorstel op tafel om van Ebroek, het volledige traject tussen de Meistraat en Alflaar, een fietsstraat te maken.”

Enkele weken geleden werden de eerste boompjes aangeplant in Ebroek, de eerste stap van de aanleg van de eerste gemeentelijke hondenlosloopweide. Groen juicht dit initiatief toe. “Mijn collega Koen Kerremans heeft jaren gevraagd achter de komst van een hondenlosloopweide. De vraag hier naar was  onder onze Berlaarnaren zeer groot,” vertelt Van Ransbeeck. “In oktober 2019 kreeg het voorstel groen licht in de gemeenteraad. Toen werd de aankoop van een perceel goedgekeurd. Naast de komst van een losloopweide, zullen er ook wandellussen en amfibieënpoelen aangelegd worden.”

Vele buurtbewoners en Berlaarnaren vragen nu ook om het doorgaand verkeer te ontmoedigen bij de komst van een groene wandelzone. “We kregen de voorbije weken en maanden meldingen van bezorgde Berlaarnaren die vragen om structurele maatregelen in Ebroek,” gaat het raadslid verder. “We hebben deze ter harte genomen en aan enkele buurtbewoners gevraagd welke maatregelen zij het liefst zien komen. Daar kwam quasi unaniem de komst van een fietsstraat uit over het gehele traject van Ebroek. Doorgaand verkeer moet zo veel als mogelijk ontmoedigd worden, zodanig dat de hele omgeving van Ebroek en Lozenhoek een recreatiezone wordt. Ook ik wandel, jog en fiets er graag. We moeten de openbare ruimte consequent aan onze zachte weggebruikers geven.”

"De auto is en blijft het belangrijkste vervoermiddel, maar de tijd dat ze de volle 100% van de openbare weg opeisen, ligt toch achter de rug. Laten we alvast starten met daar waar het kan en zinvol is de rijbaan aan de fietser te geven." - Roger, bezorgde Berlaarnaar

Roger was een van de Berlaarnaren die van zich liet horen. "Een fietsstraat heeft zeker zin daar waar de auto niet prioritair zijn plaats op de rijbaan kan opeisen. Ebroek is hier juist een goed voorbeeld van," schreef hij in een bericht aan de leden van de Commissie. "Het argument dat een inhaalverbod voor de auto moeilijk te rechtvaardigen is, slaat eigenlijk nergens op. Het is juist omgekeerd moeilijk te rechtvaardigen dat daar de fietser plaats moet ruimen voor de auto. Er rijden daar nu vast auto’s die enkel via Ebroek de verbinding willen maken tussen de Meistraat en Alflaar. Door daar een fietsstraat van te maken zullen zij ontmoedigd worden om Ebroek als “sluipweg” te gebruiken," aldus de bezorgde Berlaarnaar.

Draagvlak onder schepencollege?

Het voorstel wordt geagendeerd op de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van donderdag 10 juni 2020. “We hopen vooral dat het volledige traject van Ebroek onder handen zal genomen worden. De schepen van Mobiliteit gaf al aan dat er draagvlak was om het korte stukje tussen Alflaar en Lozenhoek, zo’n kleine 200 meter, om te dopen tot fietsstraat. We willen dat dit doorgetrokken wordt over de gehele baan, zodat niet alleen wandelaars, maar ook schoolgaande fietsers zich veiliger op de baan kunnen begeven. De komst van een nieuwe groene recreatiezone is fantastisch, maar dan moet de gehele omgeving en verkeerssituatie ook herbekeken worden,” besluit Van Ransbeeck.

"Doorgaand verkeer moet zo veel als mogelijk ontmoedigd worden, zodanig dat de hele omgeving van Ebroek en Lozenhoek een recreatiezone wordt." - Brend Van Ransbeeck

"De auto is en blijft het belangrijkste vervoermiddel, maar de tijd dat ze de volle 100% van de openbare weg opeisen, ligt toch achter de rug. Laten we alvast starten met daar waar het kan en zinvol is de rijbaan aan de fietser te geven," besluit Roger.

Het punt is geagendeerd op de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van donderdag 10 juni om 20:00.