SOS Pastorijstraat: "Schepencollege moet huiswerk opnieuw maken"

SOS Pastorijstraat:

Groen Berlaar lanceert komende maandag een petitie om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de Pastorijstraat, naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit. Brend Van Ransbeeck, gemeenteraadslid voor Groen, betreurt de nieuwe knelpunten in de kersvers aangelegde Pastorijstraat, voornamelijk in de schoolomgeving van het Heilig Hart van Maria. "Het schepencollege moet haar huiswerk opnieuw maken en de zachte weggebruikers hun plek geven," klinkt het.

In mei 2020 gingen de rioleringswerken van start in de Pastorijstraat en de kerkomgeving. Enkele maanden geleden, in juli 2021, werd doorgaand verkeer tussen Berlaar en Herenthout opnieuw toegelaten in de drukke verbindingsweg. Niet enkel de onderbouw, maar ook de bovenbouw werd volledig vernieuwd: de straat kreeg een nieuwe asfaltlaag, brede fietspaden deden hun intrede en de zone aan de gemeentelijke basisschool De Stap, sporthal 't Stapveld en jeugdhuis den Bokal werd onder handen genomen.

"De plannen die het schepencollege goedgekeurd heeft en nu uitgevoerd zijn, leiden tot nieuwe gevaarlijke situaties. Dit zou écht niet mogen met een heraanleg, want dit project heeft veel tijd, energie en geld gekost. Vandaag moeten we vaststellen dat het schepencollege meerdere constructiefouten gemaakt heeft, dit ten koste van de veiligheid van de zachte weggebruikers. Zulke fouten in een kwetsbare schoolomgeving kunnen we echt niet tolereren," hekelt raadslid Brend Van Ransbeeck.

Groen nam het initiatief om de knelpunten in kaart te brengen met behulp van inwoners, bezorgde ouders van leerlingen en schoolpersoneel. De oplijsting onderscheidt drie verschillende probleemdomeinen: de parking voor de schoolpoort, een gebrek aan voetpaden en gevaarlijke oversteekplaatsen.

1. Parkeerplaats aan de schoolpoort is problematisch

Ten eerste is de voorziene parking voor auto's levensgevaarlijk ingericht. Zo is er geen voetpad of zone voorzien voor wandelende kinderen en wachtende ouders vlak voor de schoolpoort. Doordat de automobilisten tot aan de schoolpoort rijden en aangezien dit weggetje als kiss-and-ride zone gebruikt wordt - hoewel het daarvoor niet ontworpen is - is dit een "no-go" zone voor zachte weggebruikers. Op dit moment is er een kleine wachtzone voorzien met enkele stenen banken, maar in de praktijk is dit veel te beperkt. Ouders hebben al toelating gekregen van de school om op de speelplaats te wachten op hun kinderen na schooltijd, dit is geen manier van werken.

Bovendien was het geen goede beslissing om het fietspad aan de binnenkant aan te leggen. Hierdoor moeten de wagens die de parkeerplaats willen oprijden het fietspad kruisen. Dit had vermeden kunnen worden door het fietspad parallel met de schoolpoort aan te leggen.

2. Voetgangersreflex onvoldoende ingebakken

Ten tweede is er te weinig aandacht gegeven aan wandelaars en voetgangers in het heraangelegde deel van de Pastorijstraat richting Herenthout. Zo is er aan de oneven huisnummerzijde (noordkant) helemaal geen voetpad voorzien en is er voetpad van een tiental meter aangelegd aan de even huisnummerzijde (zuidkant). Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en leidt tot ergernis van zowel wandelaars als fietsers. Daarnaast is in de bocht aan de kerk richting de Markt enkele tientallen centimeters voorzien voor voetgangers, met opstoppingen, frustraties en mogelijke accidenten tot gevolg. Ook voetgangers verdienen voldoende plek op de openbare weg, zéker in schoolomgevingen.

3. Oversteekplekken niet altijd veilig

Tot slot is er nog werk aan de winkel bij enkele oversteekplekken. Zo is het zebrapad ter hoogte van de ingang van de kerk nog niet geschilderd, hoewel dit een zeer belangrijke oversteekplek is voor wandelende middelbare scholieren. Daarbovenop is de Pastorijstraat te vroeg opengesteld voor doorgaand verkeer, want rond de kerk vinden op dit moment nog rioleringswerken plaats en niet alle nodige verkeersborden zijn geplaatst, wat het extra gevaarlijk maakt.

"Bezorgd"

Het directieteam van de Vrije Basisschool reageert ook op de situatie. "Als school blijven we de verkeerssituatie rond onze school bezorgd op de voet volgen, net omdat de nieuwe verkeerssite nog niet volledig is afgerond en opgeleverd is. Er ontbreken nog een aantal verhelderende signalen zoals bijvoorbeeld verkeersborden. We betreuren dan ook dat alles voortijdig is opengezet," geven directrices Annemie Schoovaerts en Veerle Van Hoof aan.

"Net zoals bij de ouders staat bij ons de veiligheid van onze kinderen voorop," gaan ze verder. "We hebben dan ook ons ‘komen-en-gaansysteem’ herbekeken en helemaal omgegooid. Ouders halen nu hun kind op binnen het schooldomein, omdat er geen apart voetpad voorzien is aan de kant van onze school en er onvoldoende wachtruimte is aan het einde van de schooldag. We zijn nog steeds in overleg met de gemeente. We hopen samen met de ouders op een snelle en gebruiksvriendelijke afhandeling van het plan met bijsturingen waar dit nodig zou zijn voor de veiligheid, in het bijzonder van de zwakke weggebruikers," klinkt het.

De directie wil ook nog alle ouders bedanken voor hun medewerking om het brengen en halen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Petitie in Week van de Mobiliteit

Omwille van de talloze meldingen die overgemaakt werden door bewoners aan het gemeentebestuur en hieraan geen gehoor werd gegeven, lanceert Groen Berlaar op maandag 20 september een petitie. Symbolisch wordt deze petitie gelanceerd op maandag 20 september, in de week van de Mobiliteit, waarbij aandacht gaat naar de zachte weggebruiker. De partij vraagt aan het schepencollege om haar huiswerk grondig opnieuw te maken en de zachte weggebruiker centraal te stellen.

"Hoewel de bovenbouw intussen bepaald is voor de komende jaren, kunnen enkele fouten nog rechtgetrokken worden. We pleiten ervoor om zowel de ouders van leerlingen als het leerkrachtenkorps nauw te betrekken, om ervoor te zorgen dat de heringerichte Pastorijstraat alsnog optimaal conflictvrij gemaakt wordt. Ook wij blijven ons constructief opstellen en zoeken samen naar oplossingen," aldus Van Ransbeeck.

 

De petitie kan je ondertekenen via deze link.

Onze tussenkomst op RTV kan je hier bekijken.

 

De oplijsting wordt overgemaakt op de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van donderdag 7 oktober (vanaf 20:00). Deze vindt je binnenkort via volgende link.

Gedeeltelijke Bron: Gazet van Antwerpen van vrijdag 17/09/2021