Gemeenteraadslid brengt zestig knelpunten in kaart: “Berlaarse wegen kunnen veel beter”

Gemeenteraadslid brengt zestig knelpunten in kaart: “Berlaarse wegen kunnen veel beter”

Brend Van Ransbeeck, gemeenteraadslid van Groen in Berlaar, brengt samen met Berlaarnaren meer dan 60 knelpunten in het Berlaarse verkeer in kaart. Dankzij de hulp van geëngageerde inwoners die pijnpunten aankaartten, kreeg de zogenaamde Grote Mobiliteitslijst van Berlaar vorm. “De bedoeling is om deze te overhandigen op de Commissie Mobiliteit en Openbare werken op 15 oktober aan het gemeentebestuur, zodat ze er actief mee aan de slag gaan. Met dit waardevol document kunnen we binnenkort ook korter op de bal spelen om te kijken welke punten er zijn uitgevoerd en welke geen aandacht kregen.”

“Een van de redenen waarom ik de politiek ben ingegaan, is omdat ik gefrustreerd was om te zien wat er hier allemaal mogelijk is in Berlaar. Mijn vaststelling tot op heden is dat het eigenlijk allemaal stilstaat,” vertelt Brend Van Ransbeeck. “Vooral op vlak van verkeersveiligheid laat het gemeentebestuur veel steken vallen. In het verleden zijn er beloftes gemaakt naar onze Berlaarnaren toe. Velen van hen hebben intussen het geloof in lokale politiek verloren merkte ik in gesprekken. Nu willen we als oppositiepartij het opnemen voor zij die nooit gehoord worden door de druk verder op te voeren, want het wordt stilaan tijd dat we resultaten zien.”

Losliggende dallen en valpartijen

Via een bevraging probeerde de groene partij een zo correct mogelijk beeld te krijgen van de verkeerssituatie in Berlaar. “Onze inwoners zijn dé experten van hun straat en wijk. Zij zijn de juiste personen om pijnpunten in het verkeer aan te kaarten. Als lokale mandataris kan je niet alles zien of opmerken, dus is alle input rechtstreeks vanuit de samenleving van groot belang,” gaat Van Ransbeeck verder. Er werden allerlei meldingen gedaan via mail, bericht en de website door zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. Deze meldingen gingen over allerlei knelpunten, gaande van stoeptegels/dallen die los liggen, putten in de weg, het ontbreken van een fietspad, voetpad en/of fietsoversteekplaats tot kasseien die de weg oncomfortabel maken, overdreven snelheid door automobilisten, enzovoort. “Losliggende dallen en andere ronduit gevaarlijke toestanden die met oppervlakkige werkzaamheden kunnen aangepakt worden, heb ik apart via het e-loket aangegeven. Hierdoor is de gemeente ook formeel op de hoogte van de klachten.”

"Toen ik foto's ging nemen in de Rode-Kruisstraat, kwam ik te weten dat een oudere vrouw ten val gekomen was. Ze lag toen in de gips. Dit is onverantwoord, de voetpaden daar moeten dringend aangepakt worden."

Op het einde van de Mobiliteitslijst geeft de partij ook enkele aanbevelingen mee.
Van Ransbeeck: “Een vijftal voetpaden liggen er heel slecht bij en moeten dringend aangepakt worden. De as Rode-Kruisstraat – Leliestraat en Lentestraat, samen met de Nethendal en Doelstraat - zijn de zwaarste pijnpunten. Ze kleuren ook donkerrood op de kaart. Toen ik foto’s ging nemen in de Rode-Kruisstraat, wist een inwoner die haar hond uitliet me te vertellen dat er een oudere vrouw in het gips lag. Ze was gevallen over de losliggende dallen. Dat is onaanvaardbaar. Vele inwoners van de as Rode-Kruisstraat – Leliestraat en Lentestraat hebben de slechte staat van de voetpaden gemeld bij de gemeente. Werkzaamheden bleven uit, waardoor ze de hoop opgegeven hebben. Ik hoop dat de gemeente dit nu wél aanpakt, want de situatie is echt schrijnend. Ik roep dan ook de schepenen en de burgemeester op om een wandeling te maken en dit knelpunt met eigen ogen te bekijken, want zelfs op foto’s zie je niet alles. Dit geldt trouwens voor alle aangehaalde knelpunten.”

"Geen fiets- en wandelreflex"

“Tot slot is het opvallend dat het gemeentebestuur geen fiets- en wandelreflex heeft. Op verschillende plekken in de gemeente merk je dat. Zo staan verkeersborden in het midden van het voetpad in de Stationsstraat en in de Kapellebaan. De fietspaden naar de omliggende gemeenten en verbindingswegen zijn hels, dat weet je enkel als je daar regelmatig over fietst. In de kernen hebben fietsers te weinig zichtbaarheid naar automobilisten toe en hebben voetgangers vaak te weinig plek. Deze fiets- en wandelreflex zullen we vanuit de oppositie de komende jaren overbrengen en aanleren.”

 

Groen heeft intussen een correct beeld van de pijnpunten in Berlaar, maar de lijst zal ook nog steeds openstaan voor input na de overdracht aan het gemeentebestuur. “Na de voorstelling op 15 oktober kunnen nog steeds nieuwe punten aangebracht worden, want de lijst zal nooit volledig zijn. De bijkomende punten pas ik aan op het kaartje en op onze website. Op de eerstvolgende commissie bespreek ik dan alle extra aangehaalde punten apart of meld ik ze via het e-loket.”

De presentatie van de Mobiliteitslijst vind je hier.

Extra punten voor op de Mobiliteitslijst kunnen nog steeds doorgegeven worden via volgende weg.

 


Voetpad Leliestraat


Verkeersborden Kapellebaan

 

Foto banner: Kris Martlé Fotografie

Foto's Lentestraat & Kapellebaan: Brend Van Ransbeeck