Groen is zoveel meer dan groen. Groen, dat is je goed voelen in je vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar. Die drie zijn onlosmakelijk verbonden voor ons. Het zijn dan ook meteen de speerpunten in ons nieuwe, kleurrijke verhaal.

Het plan ligt klaar!

De Markt in Berlaar! Eens de trots van onze gemeente: een Frankisch plein met daarrond mooie handelszaken en horeca. Welk dorp kan hier tegenop?

Maar dat lijkt al lang vervlogen tijd. Jammer. De Berlaarse Markt is een plek die je momenteel beter kan vermijden. Het voetpad is slecht begaanbaar. Op verschillende plaatsen steken leidingen uit de grond of versperren verkeersborden de weg. Fietsers en automobilisten moeten slalommen tussen de putten.

Nochtans kan het anders. Het plan ligt klaar. Het is een mooi ontwerp dat de Markt verkeersveiliger en aangenamer moet maken. Er is plaats voor de actieve weggebruikers, want dat zijn fietsers en voetgangers toch, ruimte voor het doorgaande verkeer, een ruim aantal plaatsen voor kortparkeren en een opwaardering van ons groene Frankische marktplein. De parkeerplaatsen die verdwijnen worden ruim gecompenseerd op de recent bijgekomen parkings voor langparkeren. De grote parking achter het gemeentehuis is zelfs bereikbaar via een doorgang naast het gemeentehuis. 

Raar maar waar, momenteel zorgen Berlaarse handelaars er zelf voor dat hun zaak moeilijk bereikbaar is. Zij houden de heraanleg tegen, met als gevolg dat steeds meer mensen de Berlaarse Markt mijden. De reden?  Een aantal handelaars verkiest het uitkijken op geparkeerde wagens boven het zicht op de vitrines van de mooie handelszaken. Zij verkiezen de parking aan de wortelpoel boven een mooi, aantrekkelijk, vlot toegankelijk, veilig plein. Jammer.

Sinds de invoering van het kortparkeren zie je, eender wanneer je in het centrum van Berlaar komt, lege parkeerplaatsen. Waarom blijven die handelaars hardnekkig strijden tegen de heraanleg? 

Stokstaartje

 

Hoezo WIN-WIN?

Alhoewel de verhitte problematiek in de landbouw een Vlaamse en Europese aangelegenheid is, beantwoordt Groen Berlaar graag uw vragen hieromtrent.

Stuur een berichtje naar Koen Kerremans en wij nemen persoonlijk contact met u op!


Stationsstraat en fietsers, komt het ooit nog goed?

Lang geleden, ik heb het alleen van horen zeggen, lag er een fietspad in de Stationsstraat. Toen er nog veel minder auto’s Berlaar onveilig maakten, reden fietsers op een voor hen voorbehouden pad. Onvoorstelbaar! In de tijd van ‘Mijn auto, mijn vrijheid’ verdween het fietspad om plaats te maken voor … parkeerplaatsen. 

Ondertussen is het al jaren voor iedereen duidelijk dat de Stationsstraat niet veilig is voor zwakke weggebruikers en dat je er als fietsers niet geliefd bent. Vanalles werd geprobeerd om de straat veiliger te maken: wegversmallingen, asverschuivingen, verkeersplateaus, verbod voor zwaar verkeer, smalle fietssuggestiestroken, brede fietssuggestiestroken, een smiley (digitaal snelheidsbord), … . Vanalles dus, maar de doorstroming van koning auto bleef prioritair. 

Welnu, ongelooflijk maar waar, Berlaar heeft het (fiets)licht gezien! Nog dit jaar wordt de Stationsstraat zone 30 mét trajectcontrole! Zo kan je eindelijk opnieuw veilig door de Stationsstraat fietsen. Je mocht er al met twee naast elkaar fietsen (binnen de bebouwde kom), dan kan je het ook!

Ja, het komt dus nog goed tussen de fietsers en de Stationsstraat. En dat is heel goed nieuws! Veiligere fietsverplaatsingen zorgen immers voor meer mensen op de fiets en meer mensen op de fiets zorgen voor minder autoverplaatsingen. Da’s goed voor het milieu en voor de portemonnee. 


Europese mars voor Palestina in Brussel - meer dan 20.000 deelnemers

We geloofden dat het geweld op onschuldige burgers zich nooit meer zou voordoen. De wereld wordt immers meer en meer een dorp, geen enkele agressor kan nog ongezien dit soort barbarij bedrijven.In Brussel hebben duizenden mensen deelgenomen aan de "Europese mars voor Palestina". De betogers eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren. Ze verwijten Israël geen respect te hebben voor het oorlogsrecht en bewust slachtoffers te maken bij de burgerbevolking. 

We betoogden op zaterdag 11 november mee om het einde van dit zinloos geweld te eisen.


Berlaar in bouwmodus

Je kan er niet naast kijken. Berlaar is al enige tijd in bouwmodus. In binnengebieden verschijnen nieuwe woonwijken en in de centrumstraten appartementen. Soms is de nieuwbouw eerder bescheiden, passend in de rij, soms zijn het imposante woonblokken. Berlaar verpopt zich van landelijke gemeente tot verstedelijkt gebied. Vooruitgang noem ze dat.

De bedoeling is verdedigbaar. We moeten kleiner gaan wonen want onze voetafdruk is te groot. Grote, oude huizen zijn niet ecologisch. Door deze Berlaarse bouwwoede krijgen oudere mensen de kans naar een kleinere woongelegenheid in het centrum te verhuizen, dicht bij de winkels. Buiten het centrum komen dan grotere huizen, eengezinswoningen, met een grote tuin vrij voor de jonge gezinnen. Buiten het centrum, niet in het centrum, want daar worden de huizen gekocht door projectontwikkelaars met grootse plannen.

In een ijltempo verdwijnen zo de oude, vertrouwde 'eensgezin(d)swoningen' rond de Markt en in de centrumstraten. Burgemeester, ik hoop echt dat daar geen herrie van komt!


De tijd dat we op het platteland allemaal een grote tuin hadden, is al lang voorbij

Het schepencollege gaat niet in op de vraag van Groen om volkstuintjes of een samentuin aan te leggen. Volgens schepen van Landbouw Willy Buellens (CD&V) bestaat hiervoor zo goed als geen interesse onder de bevolking.

“De tijd dat we op het platteland allemaal een grote tuin hadden, is al lang voorbij. Met de toenemende appartementisering hebben velen zelfs helemaal géén tuin meer. Al is dat toch niet zo vanzelfsprekend, zo blijkt. Meer en meer jonge Berlaarnaren spreken ons erover aan. Ondertussen is Berlaar bij de koplopers van het aantal nieuwgebouwde appartementen en staan er nog grote projecten op stapel. Daarom menen we dat er nu actie nodig is en vragen we de gemeente om initiatieven om eigen gronden ter beschikking te stellen. Maar het kan ook met partners die gronden aanbieden”, stelt raadslid Leen Janssens.

“Volkstuintjes of samentuinen, voor ons kan het beide. Maar als we in de lente willen starten, moeten we nu beginnen met voorbereidingen. De gemeente kan rekenen op begeleiding van bijvoorbeeld VELT. Die heeft alle knowhow om een succesvol proces op poten te zetten. Hierdoor kan een mooi sociaal project ontstaan dat bovendien ecologisch tuinieren een plaats geeft in onze gemeente”, zegt Koen Kerremans.

“Samentuinen is een tof initiatief”, reageert schepen Willy Buellens. “Maar het eerste probleem is het vinden van grond, het tweede om het georganiseerd te krijgen. Wij hebben niet de mensen en de middelen om dit uit te voeren en te begeleiden. We organiseren wel regelmatig tuincursussen voor beginners. Bovendien, als we in de mogelijkheid zijn om grond te kopen, dan doen we dat in het kader van bebossing.”

Win-win

“Berlaar is trouwens een vrij groene gemeente. Heel wat mensen opteren om in een appartement te gaan wonen juist omwille van het niet meer hoeven te tuinieren Wij zijn geen dichtbevolkte stad. Mijn antwoord in het verleden was ook al dat de mensen die graag zouden tuinieren en daar niet de grond voor hebben, best contact opnemen met (oudere) mensen met een groentetuin die mogelijk daar graag aan meewerken. Dan is het een win-win voor iedereen.”

“Tot slot, we hebben dit voorjaar met Landelijke Gilde een warme tuin gerealiseerd bij Villa Vip en hebben toen ook een oproep gedaan via de pers aan vrijwilligers en aan onze leden die graag zouden helpen met tuinieren. Maar we ontvingen geen enkele reactie”, besluit schepen Buellens.

 

Bron: Gazet van Antwerpen van 20 december 2022, door Chris Van Rompaey.