Evaluatie 2022 - Veiligheid

Het is 2022. Drie jaar geleden legde de gemeenteraad en het schepencollege in Berlaar de eed af. We zijn dus halverwege de bestuursperiode van 2019 en 2024; tijd voor een grondige evaluatie van 3 jaar CD&V en N-VA. Je krijgt een overzichtje van de uitgevoerde en niet-uitgevoerde punten van het Berlaarse bestuursakkoord, vandaag over het thema veiligheid. Welke score krijgt het bestuur op dit moment en maken ze hun beloftes waar? Je lees het hier.

Veiligheid is een belangrijk aspect voor de werking en leefbaarheid van een dorpsgemeenschap. Gelukkig staat dit thema niet bovenaan de politieke agenda, net omdat de criminaliteitscijfers en het aantal misdrijven in ons landelijke Berlaar eerder beperkt zijn. Ter illustratie: het aantal woninginbraken in onze politiezone daalde van 204 in het jaar 2000 stelselmatig naar 47 in het jaar 2020 (bron: Federale politie). De aanspreekbaarheid en aanwezigheid van wijkagenten op de elektrische fietsen zijn een werkpunt, maar het korps is professioneler geworden. Wat verkeersveiligheid betreft, zijn er zeer grote werkpunten in Berlaar. Op vlak van veiligheid krijgt onze gemeente een voorlopige score van 2.5/5.

 

1. Aanwezigheid van de politiediensten in het straatbeeld is sterk veranderd de afgelopen jaren. Vroeger was de wijkagent die door de wijk fietste en aanspreekbaar was voor buurtbewoners het belangrijkste aspect van politionele aanwezigheid. Dit is veranderd: de afstand tussen burger en politie is groter geworden. Mensen kennen steeds minder de naam van hun eigen wijkagent  en dat betreuren we. Van de aankoop van elektrische fietsen ter waarde van 32.336 euro voor de wijkagenten voor de politiezone Berlaar-Nijlen merken we eerlijk gezegd heel weinig (hoewel onze commissaris dit tegenspreekt). Langs de andere kant zijn de lokale politiekorpsen duidelijk professioneler geworden: de nieuwe inspecteurs kennen de gemeente en inwoners meestal niet, maar kunnen hun taken eenvoudiger objectief en correct uitvoeren. Hierdoor is een gelijke behandeling van alle burgers een feit. Patrouilles per wagen rijden regelmatig rond in Berlaar en interveniëren wanneer nodig. Dit punt aanvaarden we als "uitgevoerd".

2. Op vlak van inbraakpreventie zijn er geen acties ondernomen - naast het oprichting van de BuurtInformatieNetwerken (of BIN's). We hebben hierover informatie opgevraagd bij de gemeente en de politie, maar er werd nog geen antwoord ontvangen, dus rekenen we dit punt als "niet uitgevoerd".

3. Wat de aanwezigheid van politie ter preventie van woninginbraak betreft, werkt de politie goed. Berlaarnaren die aangeven dat ze op verlof zijn, kunnen gerust zijn: afwezigheidstoezicht wordt correct uitgevoerd, patrouilles rijden gericht in de omgeving rond.

4 & 5. Op vlak van verkeersveiligheid zijn er in onze ogen onvoldoende stappen gezet door het huidige bestuur. Structurele en steekproef-snelheidscontroles zijn er te weinig, zeker gezien de talloze klachten van Berlaarnaren wat overdreven snelheden betreft. In 2021 werden er in totaal 63 flitsbeurten op poten gezet voor Berlaar en Nijlen, wat niet veel is gezien de oppervlakte en de gekende hotspots van overdreven snelheid. Hopelijk zal de mobiele camera, aangekocht met de inkomsten van de mobiele controles in de Hertstraat, niet alleen ingezet worden om proactief sluikstorten tegen te gaan, maar ook om snelheidscontroles uit te voeren. De veiligheid rond scholen is volgens het bestuur topprioriteit, maar we merken dat het bestuur toch steken laat vallen op vlak van infrastructuur en voet- en fietspaden, zoals de heraangelegde Pastorijstraat, de Sollevelden die een fietsomgeving kan worden en de schoolomgeving in de Misstraat waarbij de dallen scheef lagen (in maart 2022 opgelost). Kortom: het gemeentebestuur schiet te kort op vlak van verkeersveiligheid.

 

Uitgevoerd: 2 (wijkagent, politie in straatbeeld)
In uitvoering: 1 (veiligheid rond scholen)
Niet uitgevoerd: 2 (inbraakpreventie, snelheidscontroles)

Score voor veiligheid: 2.5/5

(Uitgevoerd krijgt 1 punt, in uitvoering 0.5 en niet uitgevoerd een 0.)

 

 

Samenvatting van ambities in het Berlaarse bestuursakkoord:

1. De functie van wijkagent is cruciaal. Zij/hij is de lokale vertrouwenspersoon en heeft ook een sociale en bemiddelende functie. Structureel overleg moet ervoor zorgen dat de informatie, opgevangen door de wijkagent, ook verder doorstroomt naar de diverse sociale diensten en organisaties.
2. Inbraakpreventie wordt meer gestimuleerd.
3. Meer aanwezigheid van de politie in het straatbeeld zal ook preventief werken tegen woninginbraak.
4. In samenspraak met “Mobiliteit en Verkeer” worden er plannen gemaakt opdat de verkeersveiligheid gegarandeerd zal zijn door o.a. het opvoeren van gerichte snelheidscontroles.
5. De veiligheid rond de scholen en van de zwakke weggebruiker zijn topprioriteit.

Je kan het volledige bestuursakkoord van Berlaar hier nalezen.