Groen pleit voor grote fietszone in schoolomgeving Heilig Hart van Maria: “Geef de nodige plek aan de zachte weggebruikers”

Groen pleit voor grote fietszone in schoolomgeving Heilig Hart van Maria: “Geef de nodige plek aan de zachte weggebruikers”

Brend Van Ransbeeck en Koen Kerremans, gemeenteraadsleden van Groen in Berlaar, pleiten voor verregaande maatregelen om het verkeer veiliger te maken in Berlaar. Het gemeentebestuur van Berlaar heeft volgens de groene fractie te weinig inspanningen gedaan om alles veilig en vlot te laten verlopen in de schoolomgeving van het Heilig Hart van Maria en GBS de Stap, zeker nu de kerkomgeving afgesloten is door wegenwerken. De raadsleden pleiten om van de schoolomgeving één grote fietszone te maken, want “alleen zo  kunnen we verplaatsingen met zowel de fiets als de auto veiliger laten verlopen”.  

“Als inwoner van de Sollevelden, met een goed zicht op de Pastoor Haemelsstraat en het kruispunt met de Sollevelden, zie ik regelmatig ongelooflijk onveilige verkeerssituaties gebeuren,” vertelt Brend Van Ransbeeck. “Sinds de werken aan de Pastorijstraat en de kerkomgeving is de verkeerssituatie onhoudbaar geworden. Op het einde van de schooldag staan de straten hier vol met auto’s die nergens meer door kunnen rijden. Fietsers moeten noodgedwongen tussen de rijen auto’s slalommen en moeten tegelijk uitkijken voor tegenliggers. Dit is onverantwoord en lokt ongevallen uit. Als Berlaarnaar, buurtbewoner en mandataris vind ik dat zachte weggebruikers de plek moeten krijgen die ze verdienen.”

“Het gemeentebestuur heeft beloofd zich te engageren om veilige schoolfietsroutes te maken. Opnieuw moeten jonge fietsers, ouders en leerlingen vaststellen dat er tegen het begin van het schooljaar niets gebeurd is,” vertelt raadslid Koen Kerremans. “Ruim voor de zomer vroegen wij naar een bestendiging van het toegenomen fietsverkeer, als één van de te behouden positieve gevolgen van de coronacrisis. Wij drongen erop aan om veilige schoolfietsroutes te creëren met eenvoudige en betaalbare middelen via de BBB-methode (Borden, Blokken en Belijning). Wij hadden resultaten verwacht tegen de start van het schooljaar. Wat werd in dit verband gerealiseerd en wat is het gemeentebestuur van plan nog te realiseren in dit verband?” vraagt Kerremans zich af.

Jezelf veilig kunnen verplaatsen is een basisrecht. Jonge fietsers verdienen meer plek op de rijbaan in Berlaar 🚲. Daarom vragen we drie fietsstraten in de schoolomgeving van het Heilig Hart van Maria Berlaar en Basisschool De Stap, zodat onze jong(st)e trappers en ouders met een gerust hart van en naar school kunnen gaan.

De partij pleit voor een grote fietszone in de schoolomgeving. Brend Van Ransbeeck vult verder aan: “We vragen opnieuw om van de gehele omgeving een grote fietszone te maken. Dit houdt in dat we van de Pastoor Haemelsstraat, het eerste deel de Sollevelden en een deel van de Constant Verhulststraat fietsstraten willen maken. Dit wil zeggen dat de huidige zone 50 vanaf halverwege de Sollevelden een zone 30 wordt en dat fietsers op de baan niet voorbij mogen gestoken worden. De invoering van deze fietsstraten kan op korte termijn gerealiseerd worden en moet een duidelijk signaal zijn dat fietsers zichtbaarheid krijgen in het verkeer.”


De Sollevelden moet volgens Groen dus onder handen genomen worden. Oorspronkelijk is de straat eenrichtingverkeer voor auto’s. Maar de fietspaden in de Sollevelden zijn niet breed genoeg om fietsers in beide richtingen door te laten op het begin en einde van de schooldag, zeker nu niet met de werken aan de Pastorijstraat. De raadsleden vragen om de fietspaden voor te behouden aan fietsers die richting het school en de kerk fietsen en de autoweg aan zowel fietsers en automobilisten.”

 

Schoolomgeving
Kaartje van de fietszone

 

Sollevelden
Sollevelden

Pastoor Haemelsstraat
Pastoor Haemelsstraat

Constant Verhulststraat
Constant Verhulststraat