Zachte weggebruiker en mobiliteit

18 December 2017

Zachte weggebruiker en mobiliteit

Samen maken we werk van veilige en duurzame verplaatsingen in Berlaar. We stellen een mobiliteitsplan op volgens het STOP-principe, waarin veiligheid en gezonde lucht centraal staan. Stappen, Trappen met de fiets, dan Openbaar Vervoer en als laatste Personenwagens.

  • Mobiliteit is belangrijk voor elke Berlaarnaar. Daarom zetten we in op goede voet- en fietspaden, veilige autowegen en een sterk openbaar vervoer. Bovendien willen we elke straat op mensenmaat en schoolomgevingen zo veel als mogelijk autoluw en verkeersveilig maken.
  • Een kwalitatieve fietsinfrastructuur is noodzakelijk om het STOP-principe te laten gelden over heel Berlaar. Dit wil zeggen dat er een inhaalbeweging nodig is in de vernieuwing van fiets- en voetpaden en dat hierbij op lange termijn gewerkt wordt.
  • Nieuwe bouwprojecten en alle herinrichtingen van de openbare weg in onze gemeente vertrekken we vanuit de zachte weggebruiker. We bekijken alles door een fiets- en voetgangersbril. Zij verdienen een vaste en veilige plek op de weg.
  • Trage wegen vormen een belangrijke piste de komende jaren. Het verkort de route van onze zachte weggebruikers van punt A naar punt B, maar trage wegen vervullen ook een recreatieve functie.