Groene ruimte

18 December 2017

Groene ruimte

Berlaar heeft de voorbije jaren te maken gekregen met zware verappartementisering in onze dorpskernen. Onze leefbaarheid,  mobiliteit en veiligheid mogen bij deze hoogbouw nooit vergeten worden. Groen trekt hierbij de kaart van een mensvriendelijker beleid waarbij jij en ik centraal staan bij de plannen van grote projecten en appartementen, niét het grote geld van bouwpromotoren.

Wij als Berlaarnaar hebben nood aan duidelijke regels in de vorm van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) en een bouwcode, want deze zijn zeer belangrijk om chaos en onzekerheid weg te nemen.

Met onder andere deze concrete voorstellen kunnen we Berlaar leefbaar en veilig houden:

  • Bij elke aanvraag voor meergezinswoningen (appartementen) moet de impact op de mobiliteit onderzocht worden.

  • In meergezinswoningen wordt voldoende opberging- en onderhoudsruimten voorzien voor fietsen en karren.

  • Een fietsnetwerk en openbaar vervoer hebben voorrang op parkeerplaatsen voor auto's.

  • Authentieke gebouwen of gevels die cultureel meerwaarde bieden, mogen niet zomaar weg: onze prioriteit gaat naar renovatie.

  • De gemeente legt bij de ontwikkeling van grote projecten stedenbouwkundige lasten op aan de projectontwikkelaar (waarvan het resultaat ten goede komt aan ons als Berlaarnaar, zoals een speelpleintje of een stuk fietspad).

  • Tussen de appartementsblokken en woningen moet voldoende open & groene ruimte voorzien worden. Bij meerdere appartementsblokken op eenzelfde lap grond moet er een groot park of openbare tuin voorzien worden.