Burgerpolitiek

18 December 2017

Burgerpolitiek

Groen staat voor een eerlijker beleid in onze gemeente: een politiek voor en door onze Berlaarnaren. We verkleinen de kloof tussen burger en politiek door te luisteren en in actief dialoog te gaan, want elke mening telt.

Wij staan voor een nieuwe, frisse wind in Berlaar. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg
en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt. 
Burgerpolitiek in Berlaar is realistisch en haalbaar.

  • Burgerparticipatie is geen doel op zich, maar een middel om bepaalde doelen te bereiken bij belangrijke dossiers. Er wordt door heel wat gemeentebesturen vaak nadruk gelegd op het creëren van steun en participatie, maar de nadruk moet vooral liggen op het creëren van kwalitatief goede resultaten.
  • We betrekken zo veel mogelijk Berlaarnaren bij de allerbelangrijkste projecten vanaf het begin. Bij buurtgebonden projecten betrekken we de ruime omgeving rond het geplande project.

  • Groen wil beslissingen, debatten en discussies openbaar maken voor onze Berlaarnaren.

  • Een livestream van de gemeenteraad en de commissies werkt drempelverlagend. Zo kunnen geïnteresseerde inwoners live alsook achteraf bekijken welke beslissingen genomen worden.

  • We willen adviesraden en gemeentelijke commissies belangrijker maken. We voorzien een terugkoppeling nadat een beslissing genomen is, waarin uitgebreid uitgelegd wordt wat er met de voorgelegde adviezen gedaan is.

  • Communicatie is de voorbije decennia ontzettend belangrijk geworden bij dienstverlening voor lokale besturen. Inzetten op eerlijke, transparante en verstaanbare communicatie, zowel vóór, tijdens als na het participatietraject, is geen overbodige luxe. Communicatie is dé sleutel tot een sterk participatiebeleid.
  • Groen wil een schepen van participatie invoeren die de politieke contactpersoon is van alle Berlaarnaren bij participatietrajecten.