Evaluatie 2022 - Sport

Het is 2022. Drie jaar geleden legde de gemeenteraad en het schepencollege in Berlaar de eed af. We zijn dus halverwege de bestuursperiode van 2019 en 2024; tijd voor een grondige evaluatie van 3 jaar CD&V en N-VA. Je krijgt een overzichtje van de uitgevoerde en niet-uitgevoerde punten van het Berlaarse bestuursakkoord, vandaag over het thema sport. Welke score krijgt het bestuur op dit moment en maken ze hun beloftes waar? Je lees het hier.

Berlaar is zeer sterk wat het sportaanbod betreft. Vele sportverenigingen zetten zich in om de gemeenschap te voorzien van sportactiviteiten en zetten aan tot beweging. Qua infrastructuur hinkt onze gemeente wat achter, maar er staan grote projecten op de agenda.

1. De bouw van de multifunctionele sportzaal - wat intussen herleid is tot een sportcomplex op de Doelvelden - wordt op het einde van deze bestuursperiode voorzien, zoals eerder aangehaald. Bovendien zal de kantine van FC De Weerdt heropgebouwd worden en zal de voetbalclub haar terrein delen met Viva Padel. Voorlopig is er nog geen zicht op een afdak of overkapping voor de petanqueclub.

2. Initiatieven tijdens het verlof: week van de jeugd met sportactiviteiten en beweging. Speelpleinzomer.

3. Gemeentelijke infrastructuur

4. De gemeente voert een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een laagdrempelig beweeg -en sportaanbod. Zo werden de volgende

 • Volgende initiatieven werden reeds genomen:
  • Sport na school (zowel lagere school als secundair)
  • Sport overdag (badminton op dinsdag)
  • Sportieve activiteiten tijdens de paasvakantie en de speelpleinzomer
  • Skate-initiatie
  • Kleutersportdagen (voor alle Berlaarse kleuterscholen)
  • Kleuterinstuif
  • Uitstap ijsschaatsen
  • Scholenloop in een nieuw jasje (hindernissenloop)
  • Bewegen op het werk (fitness, bbb, ambtenarensportdag)
  • Deelname aan maand van de sportclub – ondersteuning voor verenigingen
  • Aanleg attractief basketbalveld en vernieuwing skatetoestellen
 • Plannen op de agenda:
  • Herhalen van activiteiten (sporteldag, week van de jeugd, speelpleinzomer, scholenloop, fietstocht, …)
  • Uitbreiden van activiteiten (bewegen op het werk, sport na school)

5. Laagdrempelige initiatieven

  • Initiatieven:
   • Fietslessen voor volwassenen (die nog niet kunnen fietsen of opfrissing nodig hebben)
   • Sporteldag
   • Fietstocht sportraad
   • Ingestapt in project 10.000 stappen van Sport Vlaanderen en LOGO Vlaanderen (sinds 2021)
  • Aandachtsgroepen:
   • Korting voor senioren met verhoogde tegemoetkoming
 • Kinderen van gezinnen via sociale dienst kunnen gratis deelnemen
 • Openstellen van plaatsen voor kinderen van sociale dienst én CKG Kinderland
 • G-sportdag (regionale organisatie, gemeentelijke ondersteuning voor o.a. De Tofkes als zij deelnemen)
   • Bewegen Op Verwijzing (nieuw sinds 2022) – regionaal opgestart, coaches komen naar Berlaar

Het gemeentelijk aanbod van sportinitiatieven voor senioren is te beperkt en zijn niet uitgebreid.

 

Uitgevoerd: 2
In uitvoering: 1
Niet uitgevoerd: 2

 

 

Score voor sport: 2.5/5

(Uitgevoerd krijgt 1 punt, in uitvoering 0.5 en niet uitgevoerd een 0.)

 

Samenvatting van ambities in het Berlaarse bestuursakkoord:

1. Bouw van de multifunctionele sportzaal op de Doelvelden. De huidige gemeentelijke sportinfrastructuur wordt verder doorgelicht en onderhouden met het oog op rationeel energieverbruik en optimale bezettingsgraad.
2. Het gemeentelijk aanbod van sport zal in de vakanties uitgebreid (initiatieven van clubs) worden, uiteraard in overleg met de Speelpleinwerking.
3. Tijdens de daluren zal de gemeente ervoor zorgen dat scholen, senioren en particulieren zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de gemeentelijke infrastructuur. Tijdens de drukke avonduren krijgen Berlaarse verenigingen voorrang.
4. Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een laagdrempelig beweeg -en sportaanbod.
5. Extra ondersteuning aan laagdrempelige initiatieven die niet-sporters tot beweging brengen, zoals Start2run, sport voor mindervaliden, sport voor senioren.

Je kan het volledige bestuursakkoord van Berlaar hier nalezen.