Groen vraagt overkapte banen voor Berlaarse petanquers

Groen vraagt overkapte banen voor Berlaarse petanquers

Koen Kerremans, gemeenteraadslid van Groen Berlaar, vraagt op de gemeenteraad van dinsdag 16 november naar een overkapte petanquebaan voor de Berlaarse petanqueclub. Ook in deze regenachtige en koude periode willen de leden van de club graag samenkomen en sporten in de buitenlucht, en dat kan enkel met overkapte petanquebanen. "De leden vragen er al jaren achter. Als een van de meest actieve sportverenigingen hebben ze recht op goede accommodatie en infrastructuur."

"Sporten is enorm belangrijk; mensen verbinden wellicht nog belangrijker," vertelt raadslid Kerremans. "Onze petanqueclub doet beide: mensen bij elkaar brengen en gezondheid stimuleren. De 75 leden, waarvan bijna 90% van Berlaar zelf, krijgen tweemaal per week de kans elkaar te zien en samen te sporten. Zelfs in de winter en in koude natte periodes slaagt de club in haar opzet. We gaan ervan uit dat ook het college dit weet te waarderen. Het is dan ook moeilijk te begrijpen dat het college nog geen antwoord heeft voorzien op de oude vraag van de club om een aantal van de banen van een afdak te voorzien."

Omdat Groen Berlaar de vraag van de club als legitiem inschat, willen de partij het Berlaarse schepencollege aanzetten tot actie via hun tussenkomst. Dit tot grote vreugde van de nieuwe voorzitter van de club, Maurice De Keersmaecker. Zo vraagt de ecologische fractie om vier van de acht banen te overdekken.

"De 75 leden, waarvan bijna 90% van Berlaar zelf, krijgen tweemaal per week de kans elkaar te zien en samen te sporten. Zelfs in de winter en in koude natte periodes slaagt de club in haar opzet."

"Daarbij voegen we enkele bijkomende aandachtspunten toe," gaat het raadslid verder. "Na het verdwijnen van een groot deel van de haag naast de banen is er een groot trekgat ontstaan. Het is noodzakelijk om hier een schutting te voorzien en een heraanplant te plannen. Ook zou een oplossing moeten gevonden worden om materialen te kunnen bergen dichter bij de banen. Tenslotte zou er eens moeten bekeken worden of er een lichtpunt kan voorzien worden aan de petanquebanen; niet zozeer voor de activiteiten van de club maar eerder voor meer sociale controle, veiligheid en zichtbaarheid."

Het agendapunt is geagendeerd op de gemeenteraad van 16 november 2021.