Evaluatie 2022 - Cultuur

Het is 2022. Drie jaar geleden legde de gemeenteraad en het schepencollege in Berlaar de eed af. We zijn dus halverwege de bestuursperiode van 2019 en 2024; tijd voor een grondige evaluatie van 3 jaar CD&V en N-VA. Je krijgt een overzichtje van de uitgevoerde en niet-uitgevoerde punten van het Berlaarse bestuursakkoord, vandaag over het thema cultuur. Welke score krijgt het bestuur op dit moment en maken ze hun beloftes waar? Je lees het hier.

Op vlak van cultuur gaat het redelijk goed in Berlaar. Het cultuuraanbod in onze gemeente is groot, omwille van de cultuurverenigingen die zich inzetten voor onze Berlaarnaren en onze gemeenschap. Ook de gemeente probeert haar steentje bij te dragen. De opening van de tekenacademie in Berlaar, onder impuls van Groen Berlaar, is een stimulans om jongeren te laten kennismaken met kunst en creativiteit. Ondanks de matige score van 3/5, missen we politieke ambitie op cultureel vlak in onze gemeente.

 

1. Ik begrijp deze vooropgestelde doelstelling eigenlijk niet goed. Kan jij aanvullen?

2. We missen  initiatieven die kunst een plaats geven in de Berlaarse publieke ruimten. De openbare ruimte mist kleur, kunst en creativiteit.

3. De bibliotheek is de plek bij uitstek voor kennisoverdracht, ontmoeting en ontspanning. Studenten kunnen er terecht om te studeren in groep, de integratie als een regiobib Rivierenland is een versterking van onze bib en onze bib is laagdrempelig en toegankelijk voor alle Berlaarnaren. Jammer gooide corona tijdlang roet in het eten wat de dienstverlening betreft.

4. Het gemeenschapsleven was door corona grotendeels stilgevallen, met ups en downs, maar gelukkig konden verenigingen en buurtinitiatieven rekenen op financiële hulp van onze gemeente. Initiatieven ter bevordering van het gemeenschapsleven, zoals buurtfeesten, zijn relatief goed gekend, maar een sterkere actieve communicatie hieromtrent is alsnog noodzakelijk. Bovendien is het wenselijk om zulke collectiviteiten te verduurzamen via de oprichting van een buurtcomité, waarin participatie-initiatieven kunnen genomen worden. We hebben er goede hoop op dat in het post-coronatijdperk alles stilaan terug op gang komt.

5. Het realiseren van de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur, i.e. de multifunctionele ruimte, wordt pas voorzien in 2025 of 2026 en wordt dus niet meer gerealiseerd binnen deze bestuursperiode die loopt tot 2024.

Uitgevoerd: 3 (dynamiek (?), bibliotheek, gemeenschapsleven)
In uitvoering: 0
Niet uitgevoerd: 2 (multifunctionele zaal, kunst publieke ruimten)

Score voor cultuur: 3/5

(Uitgevoerd krijgt 1 punt, in uitvoering 0.5 en niet uitgevoerd een 0.)

 

Samenvatting van ambities in het Berlaarse bestuursakkoord:

1. Voor een grotere dynamiek kunnen de raden een beroep doen op meer deskundigen uit andere domeinen en leeftijdsgroepen. Deze zijn nodig om het culturele leven te kunnen inspireren.
2. Kunst durft vanzelfsprekendheden in vraag te stellen en leert ons creatief te denken. Het is een eerste stap naar vooruitgang en innovatie. Bovendien moet kunst ondersteund blijven en zijn plaats krijgen in de publieke ruimten.
3. We zorgen ervoor dat de bibliotheek een trefpunt blijft voor kennisoverdracht, ontmoeting en ontspanning aangepast aan de moderne noden.
4. Initiatieven ter bevordering van het gemeenschapsleven (buurtfeesten, initiatieven van verschillende verenigingen samen, …) moeten gebruik kunnen maken van publieke ruimten en kunnen rekenen op ondersteuning van de cultuur- en uitleendienst. Ze worden ook financieel gesteund.
5. We investeren in het realiseren van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur (multifunctionele ruimte).

Je kan het volledige bestuursakkoord van Berlaar hier nalezen.