"Nieuwe sporthal Doelvelden biedt geen meerwaarde tegenover sporthal Pastorijstraat"

Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck, beiden gemeenteraadslid voor Groen in Berlaar, bekritiseren de komst van het nieuwe sportcomplex op de Doelvelden. Het project kost handenvol geld, hoewel het geen extra functies biedt tegenover een totaalrenovatie van de huidige sporthal in de Pastorijstraat. "Het gemeentebestuur beloofde om het jeugdhuis en de cultuurverenigingen onder te brengen in het nieuwe project. Intussen weten we dat er geen plaats voorzien wordt voor hen in de Welvaartstraat. Zowel de jeugd als de cultuurverenigingen staan in de kou. Opnieuw een gemiste kans," aldus Groen Berlaar.

De sportverenigingen in Berlaar bloeien meer dan ooit. De nood aan goede sportinfrastructuur, zoals opgenomen is in het masterplan Sport, is dus heel belangrijk. Over de huidige staat van de gemeentelijke sporthal is de voorbije jaren het een en ander geschreven.

Op de gemeenteraad van april 2021 werd het ontwerp, de bouw en het technisch onderhoud van een gemeentelijke sporthal in Berlaar goedgekeurd. Enkele maanden voordien, in december 2020, vond een digitale bewonersvergadering plaats. Toen al vernamen de gemeenteraadsleden van Groen Berlaar dat er geen jeugdhuis, noch een multifunctionele zaal voorzien zou zijn in het sportcomplex van de Doelvelden.

Dit druist regelrecht in tegen de gemaakte beloftes van het schepencollege aan de vrijwilligers van Jeugdhuis Den Bokal. Sinds de opening van het jeugdhuis in 2016 in de Pastorijstraat, in de gebouwen van het toenmalige Rode Kruis, kreeg de Berlaarse jeugd onderdak in een tijdelijke locatie. "Al vanaf de opstart kregen de vrijwilligers te horen dat ze een permanente plek zouden krijgen. Na enkele jaren werd duidelijk dat er op de Doelvelden plek zou gemaakt worden in een nieuw sportcomplex. De vorige en huidige bestuursploeg, die vanaf 2020 wisselden, werden meermaals gecontacteerd om input te geven over hoe hun lokaal er precies moest uitzien. Nu weten we intussen dat al die vergaderingen verloren tijd en moeite zijn," ergert Brend Van Ransbeeck, die zelf tijdlang actief was in de vrijwilligersploeg van Den Bokal.

"Er werd beloofd aan jeugdhuis Den Bokal dat ze in 2026 zouden kunnen intrekken in het nieuwe complex," schreven we nog in een artikel van december 2020. "Ze (Den Bokal, red.) zullen te horen krijgen dat het jeugdhuis elders plek krijgt, in de huidige sporthal in de Pastorijstraat. Die zou ofwel gerenoveerd worden, ofwel een volledige nieuwbouw krijgen. Dit kan nog járen duren. Járen. Opnieuw maakt dit gemeentebestuur duidelijk dat het niet wakker ligt van de Berlaarse jeugd. De hete aardappel wordt opnieuw doorgeschoven, wellicht voor nóg eens een bestuursperiode. Onbegrijpelijk," jammerde Van Ransbeeck toen.

Jeugdhuis Den Bokal
Jeugdhuis Den Bokal in de Pastorijstraat. Copyright Groen Berlaar.

Ook de cultuurverenigingen hebben tot op heden geen duidelijkheid over de komst van een multifunctionele zaal, een zaal met meerdere functies waar allerlei culturele activiteiten en evenementen kunnen georganiseerd worden. Koen Kerremans: "Zowel in 2012 als in 2018 stond een multifunctionele cultuurzaal in ons verkiezingsprogramma. Bij de laatste verkiezingen werd het zelfs door andere partijen overgenomen. Burgemeester Horemans ging uiteindelijk mee in ons verhaal en beloofde achtereenvolgens een dergelijke zaal in de kapel van het klooster, in de ontwijde kerk van de Misstraat, en vervolgens in het nieuwe complex op de Doelvelden. Nu worden zowel jeugdhuis als de cultuurzaal verwezen naar een nieuw bouwproject op, jawel, de plaats van de oude sporthal. Wie kan dat nog geloven? Onze Berlaarse verenigingen staan in de kou.”

"Renovatie niet duurder dan nieuwe sporthal"

Het Berlaarse schepencollege, dat bestaat uit CD&V en N-VA, schermt steevast met het argument dat een renovatie veel duurder zou uitkomen dan een volledig nieuw sportcomplex. Er zijn echter geen concrete bewijzen die deze stelling onderbouwen. Een anonieme bron bevestigde nog voor de gemeenteraadsverkiezingen aan Groen Berlaar dat er van dat argument inderdaad niets aan is, op basis van berekeningen die door de gemeente zelf gemaakt zijn. Als we vragen naar de berekeningen, krijgen we helaas geen documenten te zien.

Groen Berlaar pleit dus voor een totaalrenovatie en upgrade van de huidige sporthal in de Pastorijstraat. Bovendien vindt de partij dat de kerk van de Misstraat, zoals in het verleden meermaals voorgesteld, perfect dienst kan doen als multifunctionele zaal, mits investeringen en grondige renovatiewerken. Het jeugdhuis verdient op zijn beurt een nieuw lokaal, al dan niet met een kleinere feestruimte, op de huidige plek in de Pastorijstraat.

Kapel Misstraat
Kerk in de Misstraat die kan functioneren als cultuurzaal. Copyright Groen Berlaar.

't Stapveld nieuw park?

Indien het nieuwe sportcomplex in de Doelvelden er toch komt, pleit de partij voor het afbreken en ontharden van de huidige sporthal 't Stapveld in de Pastorijstraat. "Dit domein heeft de perfecte ligging om als park of groene zone te functioneren," zeggen Kerremans en Van Ransbeeck. "Deze zone ligt vlakbij het centrum van Berlaar, de gemeenteschool De Stap en de lagere en middelbare school van het Heilig Hart van Maria liggen op wandelafstand, evenals het woonzorgcentrum Kloosterhof. Jong en oud kunnen hier elkaar ontmoeten. Het ontharden van deze zone biedt enorme kansen om de omgeving op te fleuren en de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te behalen. De concrete invulling zou dan met een participatietraject van de buurtbewoners, de omliggende scholen en het woonzorgcentrum verderop kunnen gebeuren, zodat het een breedgedragen project wordt."