SOS Pastorijstraat - Conflictvrije schoolomgeving

Teken deze petitie om aandacht te vragen voor een conflictvrije Pastorijstraat en verkeersveilige schoolomgeving!

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit 2021, die dit jaar plaatsvindt van 16 tot 22 september, vragen we aandacht voor de verkeersveiligheid in de Pastorijstraat. Deze straat is recent heraangelegd en heeft jammer genoeg geleid tot nieuwe knelpunten in het verkeer. Dit zijn de bekommernissen van ons, de directies van de nabijgelegen scholen en bezorgde ouders:

De parkeerplekken aan de schoolpoort zijn levensgevaarlijk!

  • Geen voetpad of bufferzone voorzien vlak voor de schoolpoort, met in- en uitrijdende wagens door de slechtgelegen parking. Momenteel wordt het weggetje ook gebruikt als kiss-and-ride zone, terwijl het hiervoor niet ontworpen is.
  • Ouders moeten voor het belsignaal al de speelplaats betreden om daar hun kind op te wachten omwille van de onveilige situatie.
  • Het fietspad grenst aan de autoweg, waardoor auto's in conflict komen met fietsers als ze de parking willen oprijden.
  • De afscheiding tussen het fietspad en de autoweg is te beperkt.

Er wordt te weinig rekening gehouden met voetgangers in de Pastorijstraat.

  • Er zijn amper enkele dallen van tientallen centimeters breed voorzien voor voetgangers in de bocht ter hoogte van de kerk, tot grote ergernis van zowel voetgangers als fietsers.
  • Er zijn geen voetpaden aangelegd aan de zijde van oneven nummers (noordelijk) en zeer beperkt aan de even kant (zuidelijk), met frustraties voor zowel fietsers als wandelaars tot gevolg.

Oversteekplaatsen en omgeving moeten veiliger gemaakt worden.

  • Het zebrapad aan de voorkant van de kerk moet aangelegd worden.
  • Doorgaand verkeer is te vroeg toegelaten; momenteel is de kerkomgeving nog een werk en zijn nog niet alle verkeersborden geplaatst en wegmarkeringen aangebracht.

 

Het is zeer spijtig om vast te stellen dat een volledige heraanleg van de Pastorijstraat niet optimaal is geweest, ondanks de grote kosten en tijdsinvestering dat het project vereist heeft. We eisen dat het schepencollege haar huiswerk opnieuw maakt en de verkeerssituatie in zijn totaliteit herbekijkt, volledig in functie van de zachte weggebruikers.

 

Ons artikel over de situatie in de Pastorijstraat vind je via deze link.

Onze tussenkomst op RTV kan je hier bekijken.

83 signed so far. Help us get to 100!

Will you sign?

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.
30 people have signed the petition

Recent responses