Jeugdhuis en verenigingen krijgen geen plek in complex Doelvelden

Jeugdhuis en verenigingen krijgen geen plek in complex Doelvelden

Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck, beiden gemeenteraadslid voor Groen in Berlaar, zijn niet te spreken over de plannen van het nieuwe geplande sportcomplex aan de Doelvelden. “Er werd beloofd aan jeugdhuis Den Bokal dat ze in 2026 zouden kunnen intrekken in het nieuwe complex. De eerste communicatie vond digitaal plaats op woensdagavond 9 december, dit met de buurtbewoners. In het weekend nam ik contact op met het jeugdhuis, zij waren niet op de hoogte dat ze  niet in het project opgenomen waren,” hekelt Van Ransbeeck. Koen Kerremans vult aan: “Bovendien vroegen we een multifunctionele zaal voor onze Berlaarse verenigingen, maar ook die krijgt geen plaats in het nieuwe complex. Dit is geen goede zaak voor de Berlaarse cultuurverenigingen en de Berlaarse jeugd,” aldus Kerremans.

Groen vindt het een gemiste kans dat het jeugdhuis geen intrek krijgt in het nieuwe project, noch een polyvalente zaal zal bevatten, wat steeds de bedoeling van het schepencollege was.


Van Ransbeeck: “In 2016 opende Jeugdhuis Den Bokal de deuren. De vrijwilligersploeg kreeg vanaf het begin steeds te horen dat de huidige plek in de Pastorijstraat, het voormalige Rode-Kruisgebouw, een tijdelijk verblijf was, want een groot bouwproject zou voorrang op de site krijgen. Ook de nieuwe jonge ploeg kreeg diezelfde boodschap, maar zat tot nu wel verschillende keren samen met de schepenen om input te geven hoe hun nieuwe lokaal er zou moeten uitzien.”

Wanneer Van Ransbeeck afgelopen weekend een kernlid van Den Bokal aansprak, moest hij vaststellen dat de ploeg niet op de hoogte was gesteld. “Dit is echt een grote communicatieve fout wat mij betreft. Ze zullen te horen krijgen dat het jeugdhuis elders plek krijgt, in de huidige sporthal in de Pastorijstraat. Die zou ofwel gerenoveerd worden, ofwel een volledige nieuwbouw krijgen. Dit kan nog járen duren. Járen. Opnieuw maakt dit gemeentebestuur duidelijk dat het niet wakker ligt van de Berlaarse jeugd. De hete aardappel wordt opnieuw doorgeschoven, wellicht voor nóg eens een bestuursperiode. Onbegrijpelijk,” jammert Van Ransbeeck.

Ook een polyvalente wordt niet opgenomen in het complex aan de Doelvelden. Kerremans: “Zowel in 2012 als in 2018 stond een multifunctionele cultuurzaal in ons verkiezingsprogramma. Bij de laatste verkiezingen werd het zelfs door andere partijen overgenomen. Burgemeester Horemans ging uiteindelijk mee in ons verhaal en beloofde achtereenvolgens een dergelijke zaal in de kapel van het klooster, in de ontwijde kerk van de Misstraat, en vervolgens in het nieuwe complex op de Doelvelden. Nu worden zowel jeugdhuis als de cultuurzaal verwezen naar een nieuw bouwproject op, jawel, de plaats van de oude sporthal. Wie kan dat nog geloven? Onze Berlaarse verenigingen staan in de kou.”

Dat er een vorm van inspraaktraject plaatsvindt, steunt de partij wel; de concrete aanpak niet. “Onder impuls van Groenfractie in de gemeenteraad tracht het bestuur meer ruimte te maken voor inspraak in grote dossiers. Maar wat onbegrijpelijk is, is dat we plots moeten vernemen dat alle plannen gewijzigd zijn. Op geen enkele manier werden we op de hoogte gebracht van de wijzigingen, tenzij via de documenten over de aanpassing van het meerjarenplan,” vertelt Koen Kerremans. Op woensdagavond 9 december vond een digitale buurtvergadering plaats. Daar waren de raadsleden niet van op de hoogte. Kerremans: “Het is goed dat de intentie tot participatie er is, maar eigenlijk is dit geen échte vernieuwde inspraak. Op deze manier ondermijnt het bestuur zelf de eigen geloofwaardigheid. Wij kunnen deze manier van werken maar weinig appreciëren.”

Ook een atletiekpiste komt er niet, ondanks de expliciete vraag van Groen. “Ook een atletiekpiste komt er niet, volgens het bestuur zou er geen interesse zijn. Maar de laatste jaren zit atletiek net in de lift. Nochtans is het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Daarvoor is atletiek uitermate geschikt en daarom blijven wij vragen naar een echte atletiekpiste en niet enkel een Finse piste, want dat is niet hetzelfde,” besluit Kerremans.

 

Het punt is geagendeerd op de gemeenteraad van dinsdag 15 december, vanaf 20:00 (live te volgen).

Foto: Copyright Jeugdhuis Den Bokal Berlaar