Groen wil van militair domein dé groene long van gemeente Berlaar maken

Groen wil van militair domein dé groene long van gemeente Berlaar maken

Brend Van Ransbeeck en Koen Kerremans, beiden gemeenteraadslid voor Groen in Berlaar, vragen het gemeentebestuur om het militair domein binnenkort terug te geven aan de Berlaarnaren. "Dit stuk geschiedenis van 45 hectare heeft het potentieel om de groene long van onze gemeente te worden. Laten we de invulling als gemeenteraad samen met onze Berlaarnaren bepalen en hiervan een historisch project maken voor de toekomst van onze gemeente," pleiten de raadsleden van Groen.

De sluiting van het militair domein in de Welvaartstraat, dat ligt tussen de kern van Berlaar en Koningshooikt nabij de N10, is al enkele jaren voer voor discussie in de Berlaarse politiek. "Binnen dit en vijf jaar gaat onze kazerne dicht", kopte het Nieuwsblad nog in mei 2018. Voor het "gemeenschappelijk distributiecentrum wisselstukken" werd het vrij snel duidelijk een definitieve sluiting onvermijdelijk was. Het domein van 45 hectare groot, nu nog in handen van Defensie, zal uit handen gegeven worden en een nieuwe functie krijgen. Sinds de beslissing van Defensie is het afwachten wie het domein zal overnemen en hoe de site ontwikkeld zou worden.

Jaarlijks worden er talloze vragen gesteld op de gemeenteraad rond het dossier. Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck, gemeenteraadsleden van Groen Berlaar, voelen al een tijdje aan dat er achter de schermen hard gewerkt wordt. Op de gemeenteraad van juni 2021 polste Groen nog naar de stand van zaken wat de toekomstvisie betreft. "We voelden dat het tijd was om vlak voor de zomervakantie enkele vraagjes te stellen over de toekomstvisie van het militair domein, omdat deze in het meerjarenplan opgenomen was," vertelt Koen Kerremans. Op de gemeenteraad bepleitte hij: "Hoe stiller het daarrond blijft, hoe meer vragen wij ons beginnen te stellen. Het blijft te stil naar mijn oordeel. Dus ik zou daar toch iets willen van horen en hopelijk uitgebreider in een volgende gemeenteraad," zei Kerremans tijdens die zitting.

"De burgemeester antwoordde op de gemeenteraad dat er een toekomstvisie besteld was en dat de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) al contact had gezocht voor de ontwikkeling van het domein - dit in tegenstelling tot het antwoord dat ik kreeg op mijn schriftelijke vraag aan de provincie. De provincie Antwerpen zelf is tot juni 2021 alleszins niet geconsulteerd geweest rond dit dossier," stelt Van Ransbeeck vast. "Na het lezen van het verslag van het schepencollege van 8 juli zagen we inderdaad dat de procesbegeleiding voor de herbestemming en herontwikkeling besproken en goedgekeurd was - typisch in de zomerperiode, waar grote dossiers vaker behandeld worden. Nu komt het dossier terug op gang."

"Het Militair Domein in de Welvaarstraat heeft het potentieel om dé groene long van Berlaar te worden. Hierbij moeten we beroep doen op de expertise en ervaring van onze Berlaarnaren."

Burgerparticipatie

Het militair domein heeft ontzettend veel potentieel om Berlaar leefbaar te maken en houden volgens Groen. "Het gebied is ruim genoeg om verschillende functies in de toekomst te combineren, alsook om de eerste échte groene long van Berlaar te zijn. Daarom vinden wij het belangrijk hierover grondig na te denken," argumenteert gemeenteraadslid Koen Kerremans. "We hebben sterk het gevoel voor een unieke uitdaging te staan, waarbij een goed overwogen beslissing nodig is. Deze beslissing zal voor onze gemeente de komende decennia bepalend zijn".

Groen vraagt om bij de ontwikkeling van de site beroep te doen op zowel een studiebureau, dat nu aangesteld is, als de inwoners van de gemeente. "Als Groen gaven we stevige krijtlijnen mee aan het gemeentebestuur via onze Nota Participatie om een traject van burgerparticipatie uit te rollen. Het nut van burgerparticipatie bewijst zich duidelijk bij de heraanleg van het marktplein, tientallen Berlaarnaren engageerden zich om onderbouwde voorstellen deden. We hebben opnieuw nood aan goed onderbouwde insteken en creatieve voorstellen vanuit onze Berlaarnaren, want deze zorgen een enorme meerwaarde en de creatie van draagvlak. De participanten hadden hun huiswerk gemaakt. We mogen deze kans niet laten schieten," besluit Van Ransbeeck.

 

Militair Domein Berlaar
Militair Domein in de Welvaartstraat in Berlaar.