Groene punten Juni 2022

Groene punten Juni 2022

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Laadpalen in Berlaar

Berlaarnaren beginnen langzaam maar zeker te beseffen dat dit gemeentebestuur niks geeft om voldoende openbare laadpalen voor auto's. Nochtans is de toename van elektrische wagens volop bezig. Onze topregio die beweert alles zelf beter te doen, hinkt eens te meer achterop vergeleken met onze buurlanden. meer en meer Berlaarnaren rijden elektrisch en dat aantal is snel aan het groeien. Niet iedereen echter kan zelf een laadpaal plaatsen op privé grond buiten de woning. Bovendien zijn er in Berlaar belachelijk weinig publieke oplaadpunten en heeft het gemeentebestuur absoluut geen ambitie op dat vlak. Velen zullen zich moeten behelpen met een kabel die vanuit de eigen woning naar de wagen leidt. Maar zelfs daar dreigt een probleem. Mag een dergelijke kabel wel op de openbare weg liggen? of kan dat misschien via een luchtleiding? De beschikbare teksten hierover zijn niet duidelijk. Daarom vragen wij om duidelijkheid Omdat we laadbeurten aan de eigen woning mogelijk zullen moeten maken en om onze Berlaarnaren niet in problemen te brengen, is het noodzakelijk om duidelijk af te spreken wat mag en wat niet mag. De gemeente kan dat perfect zelf regelen. Eventueel moeten we het GAS reglement aanvullen voor dergelijke situaties. Niet met de bedoeling om te kunnen bestraffen maar wel degelijk om laadbeurten in de beschreven situaties te faciliteren.