Groene punten Februari 2020

Groene punten Februari 2020

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Bus van De Lijn in de toekomst langs station Berlaar

Wij vernamen dat op de laatste jeugdraad is gesproken over mobiliteit. Er zou op die vergadering gezegd zijn dat de bus van De Lijn in de toekomst langs het station van Berlaar zou komen. Voor Groen Berlaar is dit een oud strijdpunt. Al in 2012 ontspon er zich een polemiek over dit onderwerp. Bij de aanleg van het vernieuwde stationsplein drong Groen Berlaar er meermaals op aan om lijn 297 langs het station te laten lopen. Ondanks het feit dat er op de plannen die wij toen hadden gezien Twee bushaltes waren voorzien aan het station, stelden we vast dat bij de uiteindelijke aanleg deze haltes niet zijn uitgevoerd. Wij vonden dit toen al een zware vergissing. Toen we vroegen naar de redenen om de haltes niet aan te leggen, kregen we een spelletje zwarte pieten tussen het gemeentebestuur en De Lijn.

Groen heeft toen op de gemeenteraad aangetoond dat het de gemeente is geweest die besliste om NIET de noodzakelijke breedte te voorzien in de aanleg van de Molenlei aan de Stationsstraat. Het profiel hiervan is te smal om bussen van De Lijn toe te laten. Een en ander werd aangetoond met een mail van De Lijn, een mail die nog steeds in ons bezit is. 

Omdat het bericht dat ons bereikte vanuit de jeugdraad, spreekt over een wijziging van de huidige situatie willen we hierover duidelijk antwoorden.

  1. Is Berlaar in het bezit van de voorgestelde plannen ter zake? Bedoeld worden hiermee de plannen in het kader van Vervoersregio Mechelen.
  2. Werd in deze plannen de omleiding van de bus van De Lijn langs Station Berlaar weerhouden?
  3. Hoe denkt het gemeentebestuur dit te kunnen realiseren? Werden hiervoor de nodige middelen voorzien?
  4. Wanneer voorziet het gemeentebestuur deze aanpassing?

De aansluiting van de lijnen van De Lijn aan de grote lijnen van onze spoorwegen vormen één van de belangrijkste sluitstukken van een toekomstgericht en efficiënt mobiliteitsbeleid. Elke dag zien we mensen tjokken van het Station naar de Liersesteenweg, ook oudere en minder mobiele mensen! Dat is niet van deze tijd. Berlaar is jammer genoeg één van de weinige plaatsen waar we een dergelijke 

* Mondelinge Vraag: Richtlijn parkeerplaatsen bij bouwprojecten is aan herziening toe
Dat er een en ander beweegt op gebied van ruimtelijk ordening is geen geheim. Zowat elk dorp wordt geterroriseerd door projectontwikkelaars die Quick Wins willen realiseren en vervolgens de gemeenten achterlaten met verrommeling, plaatsgebrek, kosten aan het publieke domein en een onoplosbaar mobiliteitsprobleem. Ook in onze gemeente is dat niet anders. Het ene gemeentebestuur reageert al wat doortastender dan het andere. In Berlaar schijnt het licht al een beetje (mag ook na al onze inspanningen) maar het gemeentebestuur en de burgemeester moeten nog met ogen beginnen knipperen en beslissingen nemen. Groen Berlaar is vast besloten om te blijven kloppen op dezelfde nagel, tot er bevredigende antwoorden komen en goede beslissingen worden genomen.

Stap voor stap willen we verschillende facetten van de problematiek aanpakken. Deze vraag gaat over de richtlijn die door de gemeente gehanteerd wordt wat betreft het aantal parkeerplaatsen te voorzien in bouwprojecten. Op dit ogenblik wordt een richtlijn van 1,5 plaatsen per wooneenheid opgelegd. Wij vinden dit te hoog. Wij pleiten namelijk voor het promoten van andere vervoersvormen. Openbaar vervoer moet beter, het gebruik van deelwagens moet aangemoedigd worden. Het zijn twee belangrijke werkpunten naast het aanmoedigen van het STOP-principe.

In de commissie Ruimte van de Vlaamse overheid pleitte Koen Van Den Heuvel er nog deze maand voor om de parkeernorm dringend te herbekijken en naar beneden bij te stellen én het gebruik van deelwagens bovenaan de politieke agenda te plaatsen. 

Concreet vragen wij dus om ook in Berlaar de parkeernorm van 1,5 plaatsen per wooneenheid te verlagen.

Ook willen we weten welke concrete maatregelen het gemeentebestuur op korte termijn zal nemen om het gebruik van deelwagens mogelijk te maken en aan te moedigen.