Groen Berlaar: “Sigmaplan uitvoeren kan enkel met natuurcompensatie in ónze gemeente”

Groen Berlaar: “Sigmaplan uitvoeren kan enkel met natuurcompensatie in ónze gemeente”

Oppositiepartij Groen wil dat de gemeente Berlaar in beroep gaat tegen de uitvoering van het Sigmaplan op de grens tussen Lier en Berlaar. Het schepencollege weigert op die vraag in te gaan.  

“De werken in het kader van de aanpassing van het Sigmaplan in Berlaar komen stilaan in zicht. Op de grens tussen Lier en Berlaar, langs de Netekant, een zijstraat van de Liersesteenweg, komt een groot nat gebied dat de biotoop moet worden voor de roerdomp, een zeer schuwe vogel. De Vlaamse overheid legt deze natuurcompensatie op naar aanleiding van verlies van natuurwaarde elders in Vlaanderen”, verduidelijkt Koen Kerremans (Groen).

 

“Maar om dit gebied te creëren, moet in onze gemeente een groot stuk natuur verdwijnen. Alleen al dit gegeven vinden wij onbegrijpelijk. Nog erger is het feit dat in een bosarme gemeente als Berlaar alweer bos zal verdwijnen. Voor dit verlies aan bos op ons grondgebied is in geen enkele heraanplant voorzien in Berlaar zelf. Dit kan voor ons niet. Daarom vragen we dat de gemeente beroep aantekent tegen de omgevingsvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, tot er garanties zijn dat Vlaanderen bos en natuur hier in Berlaar zal compenseren.”

Overstromingsgebied

Volgens de schepen van Leefmilieu (CD&V) gaat het hier in de eerste plaats om de aanleg van een overstromingsgebied om Lier te beschermen. Het project maakt deel uit van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mondingsgebied Grote Nete.

"Om dit gebied te creëren, moet in onze gemeente een groot stuk natuur verdwijnen. Voor dit verlies aan bos op ons grondgebied is in geen enkele heraanplant voorzien in Berlaar zelf. Dit kan voor ons niet."

“Door dit project zal er inderdaad bos verdwijnen, maar er komen daarna meer bomen in de plaats dan dat er worden gekapt. We hopen dat de bosoppervlakte die in Berlaar verdwijnt op het eigen grondgebied gecompenseerd wordt, maar daarover hebben we momenteel geen garanties. Hiervoor liggen wel een aantal pistes open, die we verder moeten onderzoeken”, aldus de schepen.

Netekant BerlaarDe Netekant in Berlaar.

De schepen merkt verder op dat bij de natuurinrichting van het projectgebied in Berlaar de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied verbetert. “Het is geenszins de bedoeling om dit gebied ontoegankelijk te maken. We offeren de trage wegen dus niet op: er komt zelfs een trage weg bij om tijdens het broedgebied de vogels niet te storen.”

De schepen van Leefmilieu besloot zijn antwoord met de mededeling dat de gemeente níét in beroep gaat tegen de omgevingsvergunning.

 

Bron: Gazet van Antwerpen, dinsdag 10 oktober 2021 door Chris Van Rompaey.