Groen lanceert Nota Sociaal Berlaar

Groen lanceert Nota Sociaal Berlaar

Op vrijdag 29 maart lanceerde Groen de "Nota Sociaal Berlaar" naar aanleiding van "De Geldweek". Dit is een campagneweek van Wikifin om mensen aan te zetten bewust met hun budget om te gaan. Glenn Vaes, expert sociaal beleid en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) voor Groen Berlaar, ging de uitdaging aan om tijdens die week met een budget van 70 euro rond te komen. De nota moet vermijden dat meer en meer Berlaarnaren in zo'n situatie terecht komen.

“Vanuit mijn expertise in het werkveld als sociaal werker weet ik dat rondkomen met een beperkt budget zeer moeilijk is, maar het dan aan de levende lijve ondervinden is nog iets heel anders”, vertelt Glenn Vaes van Groen Berlaar. “Met 70 euro als alleenstaande je eten, huishoudelijke producten en andere basisproducten voor een week aankopen is onmogelijk. Het is echt schrikken om te beseffen dat er steeds meer mensen in Berlaar in zo’n situatie leven.

"Het sociaal beleid in onze gemeente is veel te passief en terughoudend geweest de voorbije legislaturen, het wordt hoog tijd dat Berlaarnaren die moeilijkheden ondervinden de steun krijgen waar zij recht op hebben.”

 

Groen Berlaar wil het alsmaar stijgend aantal Berlaarnaren, die in armoede leven, doen dalen. In 2017 werd 5,5% van de kinderen in Berlaar geboren in een kansarm gezin (cijfers K&G). In 2015 was dit nog maar 3,5%. De partij lanceert daarom haar Nota Sociaal Beleid voor Berlaar 2019-2024.  

 

In deze nota staan enkele doelstellingen opgesomd, waaronder het terugdringen van armoede, sterke en toegankelijke sociale dienstverlening en een sociale reflex in elk beleidsdomein. Zo wil Groen pro-actief zorgconsulenten aan huis laten komen om de sociale situatie van gezinnen in kaart te brengen. Dit verlaagt de drempel naar het Sociaal Huis, waarvan verwacht wordt dat zij financiële steun verleent aan Berlaarnaren die moeten rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens, gecombineerd met een sterke sociale begeleiding. Tot slot wil Groen ook inzetten op deelname aan activiteiten en ontmoeting in de samenleving: mensen die het financieel moeilijk hebben, isoleren zichzelf vaker omdat sporten of uitstappen onbetaalbaar zijn.

 

"De Nota kan als basisdocument gebruikt worden bij de opmaak van een sterk Sociaal Zorgplan, zoals opgenomen in het beleidsplan van de komende legislatuur door de CD&V-N-VA-meerderheid."

Sociaal beleid en zorg is iets dat elke Berlaarnaar aanbelangt. We hopen dat de meerderheid zijn passief beleid doorbreekt en met onze nota aan de slag gaat voor hun sociaal zorgplan. Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van april zal de nota ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

 

Lees de volledige nota hier.