Fietsbieb Berlaar-Nijlen is een feit

Fietsbieb Berlaar-Nijlen is een feit

Brend Van Ransbeeck van Groen Berlaar pleitte in september 2019 voor de oprichting van een fietsbieb in Berlaar. De Fietsbieb zet tweedehands kinderfietsen (voor kinderen tot 12 jaar) op punt zodat je ze vervolgens tegen een vriendenprijsje kunt gebruiken. Voor 20 euro fietsgeld, en een waarborg van 20 euro, mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. De Fietsbieb heeft verschillende afdelingen over heel Vlaanderen en is enorm succesvol. Op de gemeenteraad van 17 november 2020 wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Berlaar en Nijlen goedgekeurd om een afdeling van de Fietsbieb in Nijlen op te richten, dankzij een goeie samenwerking tussen Groen Berlaar en Groen Nijlen.

“Dit past volledig bij het groene verhaal van deeleconomie. Waarom zelf een dure fiets kopen voor je kind om ze na een jaar of 2 opnieuw weg te doen, in plaats van er een te huren voor een langere periode voor een prikje? Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar zorgt ook voor een kleinere ecologische voetafdruk,” verklaart Brend Van Ransbeeck, gemeenteraadslid van Groen Berlaar. 

Naast het concrete voorstel zelf, kan de Fietsbieb natuurlijk enkel een succes zijn wanneer de volledige fietsinfrastructuur wordt verbeterd in de gemeente. “De eerste week van september deden we nog een actie om de fietsveiligheid van zachte weggebruikers en schoolkinderen op de agenda te zetten. De Fietsbieb zou enkel een groot succes zijn, wanneer kinderen zich veilig kunnen verplaatsen van punt A naar punt B, wat nog steeds niet altijd het geval is. Maar daar blijven we aan werken vanuit de oppositie via de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de gemeenteraad,” aldus Van Ransbeeck.

Fietsbieb, wat precies?

De Fietsbieb zet tweedehands kinderfietsen (voor kinderen tot 12 jaar) op punt zodat je ze vervolgens tegen een vriendenprijsje kunt gebruiken. Voor 20 euro fietsgeld, en een waarborg van 20 euro, mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. De Fietsbieb heeft verschillende afdelingen over heel Vlaanderen en is enorm succesvol.

Tijdens het jaar dat je een fiets huurt, mag je als fietsbieber de fiets bovendien inruilen voor een groter exemplaar of voor een ander model uit het aanbod. Wil je meerdere fietsjes gebruiken, dan kan dat: je betaalt per fiets het fietsgeld en de waarborg. Wie een kinderfiets, in goede staat, aan de fietsbieb schenkt, krijgt 1 jaar fietsgeld in ruil. De waarborg krijg je terugbetaald wanneer je de fiets terug inlevert en daarbij aan een aantal evidente voorwaarden voldoet.

De fietsbieb heeft meerdere doelstellingen. In de eerste plaats wil de fietsbieb het fietsen bij en met kinderen stimuleren, want fietsen is leuk en gezond. De fietsbieb weet bovendien dat een kind zijn fietsje bijzonder snel ontgroeit en dat de (commerciële) druk om regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken sneller toeneemt dan de portemonnee kan volgen. Daarom wil de fietsbieb een budgetvriendelijk alternatief aanbieden. Tweedehands, maar tiptop in orde. De fietsbieb vindt hergebruik een goed idee en stimuleert daarom het ‘gebruik’ van een fiets boven het ‘bezitten’ ervan.

De fietsbieb vindt hergebruik een goed idee en stimuleert daarom het ‘gebruik’ van een fiets boven het ‘bezitten’ ervan.

De werking van de fietsbieb draait op vrijwilligers met een passie voor een warme samenleving. Daarom promoot de fietsbieb ook leuke fietsactiviteiten vanuit het verenigingsleven. Vooraleer ze gebruikt kunnen worden zorgt de fietsbieb ervoor dat de fietsjes op punt staan en zo nodig hersteld worden. Daarmee geeft ze fietsen een nieuw leven. Tijdens het gebruik sta je uiteraard zelf in voor het onderhoud en eventuele herstellingen.

De fietsbieb is een initiatief van beweging.net West-Vlaanderen en is een project binnen Door Ons Volk Voor Ons Volk vzw. De fietsbieb krijgt steun van het Leaderproject, een Europees programma voor plattelandsontwikkeling.

Meer informatie vind je op de website van de Fietsbieb: http://fietsbieb.be/

Samenwerkingsovereenkomst met Nijlen

 

Op de gemeenteraad van 17 november 2020 keuren we een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Berlaar en Nijlen goed. De overeenkomst wordt afgesloten in functie van de werking Fietsbieb Berlaar-Nijlen. Fietsbieb organiseert Fietsbieb Berlaar-Nijlen in samenwerking met de gemeente Berlaar en gemeente Njilen als dienst voor alle burgers van Berlaar en Nijlen met verhoogde aandacht voor mensen in kansarmoede. Kinderen tot 12 jaar kunnen kinderfietsen ontlenen. Fietsbieb Berlaar-Nijlen zal gelokaliseerd zijn op de site gelegen te Kerkeblokken 3, te Nijlen.

Wil je je schouders mee onder dit project zetten als vrijwilliger?

Neem dan contact op met Bart Wynants van het regionaal secretariaat Fietsbieb Kempen. Dit kan telefonisch op de nummers 014 40 31 62 en 0475 85 62 29 of per e-mail via [email protected].