Burgemeester van Berlaar geeft eenzijdig toestemming aan zomerbar: “Een slag in het gezicht van onze Berlaarnaren”

Burgemeester van Berlaar geeft eenzijdig toestemming aan zomerbar: “Een slag in het gezicht van onze Berlaarnaren”

Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck, gemeenteraadsleden van Groen in Berlaar, bekritiseren de manier waarop de burgemeester deze week toestemming gaf aan de zomerbar van “BALder zomer” om evenementen te organiseren. De zomerbar zal binnenkort opengaan voor het grote publiek op het Marktplein met een capaciteit van 400 personen. “Uitbaters van cafés, restaurants en brasseries moeten knokken om met hun hoofd boven water te blijven omdat ze maandenlang geen inkomsten hadden. Tot op heden mogen horeca-uitbaters geen bijkomende activiteiten organiseren en de gemeente zelf annuleerde terecht al haar massa-evenementen tot eind augustus. Plots vernemen we via de pers dat een grote zomerbar wel toestemming krijgt om door te gaan, dit zonder overleg met de buurtbewoners en horecazaken, zonder debat op de gemeenteraad en zelfs niet op het schepencollege. Totaal onbegrijpelijk,” aldus de raadsleden van Groen.

Gemeentelijke massa-evenementen werden tijdens de lockdown in april/mei 2020 al preventief geannuleerd tot eind augustus omwille van het coronavirus, inclusief de jaarlijkse traditionele burgerfeesten zoals Hei-kermis en de avondmarkt. “Een logische beslissing, want op massa-evenementen kan je de opgelegde veiligheidsmaatregelen van de federale overheid niet opvolgen. Dit is een financiële dreun voor talloze zelfstandige ondernemers in onze gemeente. Toch wordt op dit eigenste moment de zomerbar van BALder Zomer in volle vaart opgebouwd voor de opening van volgende week woensdag (22 juli 2020, red.). De burgemeester gaf eerder deze eenduidig toestemming voor de zomerbar, zonder ons medeweten, blijkbaar ook zonder medeweten van het schepencollege. Zelfs de politie zou niet akkoord zijn,” vertelt Kerremans.

Gemeenteraad buitenspel gezet

"Er was geen enkele vorm van overleg met de buurtbewoners, noch met de Berlaarse horecazaken en al helemaal niet met de gemeenteraad, zelfs niet met het schepencollege. Plots vernemen we via de pers dat er een zomerbar op poten gezet wordt. Dit is totaal onbegrijpelijk. We voelen ons als gemeenteraadslid volledig buitenspel gezet." - Koen Kerremans

“We stellen vast dat de burgemeester de zomerbar een voorkeursbehandeling gegeven heeft,” zegt Van Ransbeeck. “Uitbaters van cafés, restaurants en brasseries moeten knokken om met hun hoofd boven water te blijven, gezien de misgelopen inkomsten van de lockdown-periode. Horecazaken mogen tot op heden geen bijkomende activiteiten organiseren om hun verliezen te compenseren. Het is logisch dat deze goedkeuring voor onze Berlaarse horeca-uitbaters in het verkeerde keelgat schiet. Dit is oubollige politieke cultuur. Nochtans zijn politieke participatie en openbaarheid van bestuur belangrijke uitgangspunten in het bestuursakkoord en meerjarenplan van de gemeente. Koen en ik betreuren deze gang van zaken,” aldus Van Ransbeeck.

Kerremans bekritiseert fel de manier waarop deze toestemming gegeven is aan de zomerbar. “Er was geen enkele vorm van overleg met de buurtbewoners, noch met de Berlaarse horecazaken en al helemaal niet met de gemeenteraad, zelfs niet met het schepencollege. Plots vernemen we via de pers dat er een zomerbar op poten gezet wordt. Dit is totaal onbegrijpelijk. We voelen ons als gemeenteraadslid volledig buitenspel gezet,” aldus Kerremans.

"We zijn niet tegen een zomerbar, zolang de veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd. Over de manier waarop deze goedkeuring is gegeven en hoe deze zomerbar georganiseerd wordt, zijn we niet te spreken. We eisen een transparant politiek debat en een eerlijke behandeling." - Brend Van Ransbeeck

“We zijn trouwens niet in se tegen een zomerbar, zolang de veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd, de regels strikt worden nageleefd door de bezoekers en op voorwaarde dat er goede afspraken worden gemaakt met onze Berlaarnaren en horecazaken. Onze cafés zouden bijvoorbeeld kunnen samenwerken met de zomerbar, maar dit gebeurt niet. We stellen vast dat niet alle voorwaarden zijn voldaan. Iedereen verdient een gelijke behandeling, maar met deze toestemming gaat de gemeente in tegen haar eigen opgestelde regels. We eisen een transparant politiek debat en roepen zo snel als mogelijk een bijkomende gemeenteraad in,” besluit Van Ransbeeck.

 

Zomerbar Berlaar