Brand kan aanpassing van kruispunt bespoedigen

Brand kan aanpassing van kruispunt bespoedigen

Groen Berlaar stelt een aanpassing voor van het kruispunt van de smalle Legrellestraat met de Markt nu een volledige hoek ervan wordt gesloopt na de zware brand van woensdag. “De herinrichting werd al geopperd in de voorbereidende vergaderingen over de nieuwe dorpskern”, zegt burgemeester Horemans.  

Eerst en vooral willen we als Groen Berlaar de hulpdiensten uitdrukkelijk bedanken voor hun snelle interventie en inzet.

Door de brand van woensdag wordt nu een hele hoek van het kruispunt afgebroken. Zowel Argenta en de kebabzaak Zekos op de Markt als het achterliggende gedeelte in de Legrellestraat gaan waarschijnlijk tegen de vlakte. Het lijkt ons een belangrijk moment om ook vanuit onze visie een signaal de geven over hoe het nu verder moet met dit stukje van de Markt dat op 3 jaar tijd twee keer werd getroffen door een brand.

 

Als Groen willen wij dat de getroffen zaken gepast en blijvend ondersteund worden; de gemeente moet met de getroffenen samen gaan zitten om alle facetten te bespreken, zeker als je kijkt naar de de ellende die altijd gepaard gaat met een dergelijke ramp.

Bovendien stellen we als partij voor om de rampzalige gebeurtenis van vorige woensdag om te buigen tot iets positiefs voor zowel de getroffenen als de Berlaarse gemeenschap: zo willen we nadenken hoe we het controversiële en drukke kruispunt in het dorp grondig kunnen aanpakken - zonder te snel op de zaken vooruit te lopen.

 

 

“Als alles opgeruimd is, gaan we met de eigenaars samenzitten”, zegt de burgemeester. “Voor er opnieuw gebouwd wordt, gaan we mee bepalen wat er nog kan, zodat de rooilijn er kan verbreden. Dat betekent ook voor de voet- en fietspaden een verbetering.”

De burgemeester zegt dat de herinrichtingsplannen al voor de brand werden besproken met Argenta. “Daarom hadden zij al een nieuw pand gezocht. Dat is helaas nog niet klaar. Ze onderhandelen volop over een tijdelijke oplossing. Ook de eigenaar van de pitazaak proberen we te ondersteunen in zijn zoektocht naar een geschikte locatie.”

Donderdag stelde een aannemer de afgebrande site verder veilig. Intussen kunnen in de Legrellestraat opnieuw auto's door. De afbraakwerken worden volgens de burgemeester nog een huzarenstukje, onder andere omdat de sortering volledig ter plaatse moet gebeuren. Hij geeft ook nog mee dat de kernvernieuwing in volle voorbereiding is. “De plannen zijn nog niet definitief. De werkgroep denk nog volop na over interessante ideeën.”

 

Bron: Gazet van Antwerpen, zaterdag 18 augustus 2018