Bouwen in Berlaar - Menselijker

Bouwen in Berlaar - Menselijker

Bouwen in binnengebieden kan, maar zomaar alles volbouwen kan niet. Daarom maken wij werk van een bouwcode die voor iedereen zal gelden, zonder uitzonderingen. Zo willen we licht, lucht en groene ruimte blijven bieden aan de Berlaarnaar. Grote projecten moeten op maat van mens en omgeving en van de winsten stroomt een deel terug naar de gemeenschap voor aanleg van fietspaden, publieke ruimte, bos, beweegparkjes, enzovoort.

Investeren in werk en wonen is een goeie zaak. Nieuwe projecten kunnen ons dorp mooier en moderner maken. Maar zomaar alles vol bouwen zonder afspraak kan niet. Ook niet bij kleinere projecten.

Wij bieden meer inspraak, meer respect voor erfgoed en een garantie op duurzame open
ruimte en leefkwaliteit.

Met de plannen rond het nieuw administratief centrum en een groot woonproject op de site van het klooster, heeft Berlaar twee voorbeelddossiers met grote impact. Omdat wij Berlaarnaren te weinig transparantie kregen, liep het van in het begin mis in beide dossiers. Wij willen dat voorkomen door een andere aanpak. Alles begint bij een nieuwe bouwcode voor onze gemeente.

Grote en middelgrote bouwprojecten worden in een sfeer van transparantie voorbereid, samen met de Berlaarnaren die in de directe omgeving wonen en aangepast aan de adviezen van onze verschillende raden en commissies

Bouwvergunning kan pas als alle facetten zoals veiligheid, leefkwaliteit, groene ruimte, impact op de omgeving en waterhuishouding grondig zijn onderzocht en beoordeeld.

Overal waar mensen wonen willen wij meer waardevol groen garanderen. Onze leuze luidt “groen in elke straat”. Dat is goed voor iedereen, want groen maakt gelukkig.

Zowel Berlaar als Heikant en Gestel moeten hun eigenheid en ziel kunnen bewaren.”

Bij grote projecten moet een deel van de winst terugvloeien naar de Berlaarse gemeenschap. Reeds bij het vergunnen worden afspraken gemaakt rond de aanleg van fietspaden, aanplant van een stuk gemeentelijk bos, inrichting van publieke ruimte of aanleggen van nuttige
infrastructuur die de gemeenschap ten goede komt.

Zowel Berlaar als Heikant en Gestel moeten hun eigenheid en ziel kunnen bewaren. Wij willen Berlaar mooier maken en leefbaar houden zodat we allen trots kunnen zijn op ons dorp.