Bibliotheek mag niet afgebouwd worden

Bibliotheek mag niet afgebouwd worden

Groen staat voor een stimulerend en ondersteunend beleid voor de Berlaarse bibliotheek   Bibliotheken van de toekomst worden knooppunten van kennis, contact en cultuur. Ze zijn daarvoor ook bijzonder geschikt omdat ze toegankelijk en laagdrempelig. Groen Berlaar pleit - omwille van de hervormingen van de bibliotheek van Berlaar - voor het behoud van het aantal fulltime equivalenten (FTE's) in de bib, ook na de pensionering van een medewerker.   De bibliotheek wordt een soort van 'agora'; een marktomgeving waar men kennis kan krijgen, kennis kan leveren, waar ontmoetingen plaatsvinden, waar men kan debatteren, en ja, men kan er ook boeken ontlenen, net zoals dat vandaag het geval is. Al zal dat laatste slecht een deelaspect zijn van het totaalpakket van waar de bib van de toekomst voor zal staan. Wij gaan dus absoluut niet akkoord met het signaal van afbouw dat door het gemeentebestuur gegeven wordt door een medewerker die op pensioen gaat niet te vervangen: wij vragen om het behoud van het aantal FTE's (Full Time Equivalenten) in onze bibliotheek. We hebben fantastisch personeel en een bibliothecaris die verstand heeft van zaken. Nu al is er een ruimer aanbod van lezingen, cursussen, praatmomenten binnen de werking van onze bib. We willen niet dat deze mensen kleinere riemen krijgen om sneller te gaan roeien. We moeten het bestuur ervan overtuigen dat de opdracht, de oefening waar we voor staan met onze bib, helemaal niet eenvoudig is. Ze is complex maar noodzakelijk.   Groen staat voor een stimulerend beleid om de transitie van de bib te ondersteunen: we kiezen voor een optimale service in een omgeving die als belangrijke ontmoetingsplaats bekend staat.