“Berlaar heeft een actieplan tegen armoede nodig”

“Berlaar heeft een actieplan tegen armoede nodig”

Oppositiepartij Groen wil een gemeentelijk actieplan tegen armoede. “Zeker in tijden van corona willen we dit bovenaan de politieke agenda zetten, nu onderzoek aantoont dat Covid-19 vooral mensen in armoede treft”, aldus raadslid Koen Kerremans.

Koen Kerremans, fractieleider van Groen in de Berlaarse gemeenteraad, pleitte op de gemeenteraad van 20 oktober 2020 voor een actieplan voor armoedebestrijding. "De decenniumdoelen zijn duidelijk. Armoede moet, zeker in rijke regio’s zoals de onze, de wereld uit. De Armoedebarometer die sinds 2008 het risico op armoede in beeld brengt toont aan dat het in Vlaanderen eerder de verkeerde kant uitgaat. Ook al waren de economische omstandigheden gunstig, toch daalde het aantal mensen in armoede in Vlaanderen niet.
Ook in Berlaar wijst de armoedebarometer op stilstand tot verslechtering," vertelt Koen Kerremans. "Het aantal kandidaat huurders van een sociale woning is toegenomen net zoals het aantal leefloners en het aantal mensen dat in aanmerking komt voor verhoogde tegemoetkomingen. Maar ook op vlak van schoolse vertraging en vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie scoren we minder goed. Wat kansarmoede betreft is geen vooruitgang te bespeuren. We kunnen concluderen dat zelfs in gunstige omstandigheden het niet is gelukt om het risico op armoede te doen afnemen én dat de coronacrisis dit mogelijks nog moeilijker zal maken," aldus Kerremans.

Nota sociaal beleid

"Het is daarom de taak van de gemeente om actief op zoek te gaan naar problemen, een actieplan uit te werken en consequent door te voeren. Als gemeente kan je initiatieven nemen zoals huur- en energiepremies, projecten met buddy’s en buurtwerking. Alleen een echt armoedebeleid kan het tij keren," bepleit Kerremans. Groen Berlaar verwijst hierbij naar haar eigen Nota Sociaal Beleid. "Deze nota werd gelanceerd op 29 maart 2019 en besproken op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Bedoeling van deze nota was om het gemeentebestuur te helpen bij het opzetten van een actief armoedebeleid. Vandaag vinden wij dat het tijd wordt dat de gemeente daar iets mee doet en actie onderneemt om armoede in onze gemeente een halt toe te roepen."

"Als gemeente kan je initiatieven nemen zoals huur- en energiepremies, projecten met buddy’s en buurtwerking. Alleen een echt armoedebeleid kan het tij keren." - Koen Kerremans

Werk blijft belangrijkste factor

"We scoren niet op alle thema’s slecht", sust schepen van Sociale Zaken Nadine Boekaerts (N-VA). "Vanuit de sociale dienst volgen we de veranderingen en tendensen goed op, gaan we op zoek naar oplossingen en werken we samen met andere welzijnsactoren via projecten of op informele basis. Elke kans die we kunnen grijpen om een burger verder te helpen, grijpen we. Werk blijft nog steeds dé belangrijkste factor om mensen uit armoede te helpen of te houden. Vandaar dat we het zo belangrijk vinden om in te zetten op kwaliteitsvolle arbeidstrajectbegeleiding op maat van de cliënten."

 

Bron: Gazet van Antwerpen