Visie op het kloosterproject

Visie op het kloosterproject

De laatste jaren zien we zowel in het centrum van Berlaar als op de Hei verscheidene appartementsblokken als paddenstoelen uit de grond schieten. De wijze waarop de gemeente deze appartementen inplant, is zeer merkwaardig. Groen Berlaar wil een aanpak die leidt tot een betere mobiliteit, veiligheid, leefbaarheid en tevredenheid in onze gemeente. Er zijn wél alternatieven.   Bouwen in Berlaar is een zeer aantrekkelijke zaak omwille van verschillende redenen. Eerst en vooral zijn de woningprijzen aan de hoge kant en zijn de resterende bouwgronden waardevol. Daarnaast is er bij ons in de gemeente nog voldoende plaats en ruimte over om te verdichten. Bouwpromotoren beseffen dit goed en mogen in de praktijk doen wat ze willen: een groot winstgevend project realiseren zonder te kijken naar de mogelijke negatieve gevolgen voor de buurtbewoners. Wij Berlaarnaren draaien op voor de kosten op vlak van veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Regels zijn nodig om de willekeur in onze gemeente te voorkomen. Concreet wil Groen die regels gieten in een zogenaamde bouwcode, wat de gemeente tot op heden niet heeft. Met zo’n bouwcode kunnen inwoners en vooral ook projectontwikkelaars zich vooraf goed informeren over wat mag en wat niet. Niet alleen verliezen onze mensen van de gemeentelijke bouwdienst geen tijd meer aan lastige vragen, maar krijgen ze de handen vrij om efficiënter projecten te bestuderen, te beoordelen en te begeleiden op mensenmaat. Bovendien kan je als gemeente verplichten om groenruimte te voorzien, waardoor in de hoogte bouwen voor ademruimte zorgt (letterlijk en figuurlijk). Onze Berlaarse appartementsbewoners hebben nood aan een publieke tuin, parkje of speeltuin, maar geen gebetonneerde binnenplaats. Niet alleen aangenaam om een frisse neus te nemen, maar ook een fantastische ontmoetingsplek voor jong en oud. Ten slotte wordt iedereen gelijk behandeld als je een bouwcode introduceert en zorgt dit voor zekerheid voor ons allemaal. Kortom: we zouden er allemaal beter van zijn.   De introductie van een bouwcode had heel wat problemen kunnen vermijden. Het Kloosterproject is een concreet dossier dat onze wenkbrauwen doet fronsen. Aangezien er ongeveer 65 woningen en 150 ondergrondse parkeerplaatsen zullen voorzien worden, kan je hier spreken van een zeer zwaar project in het centrum van Berlaar.

Mobiliteit: Groen vreest dat met de komst van het Kloosterproject er zich nog meer gevaarlijke verkeerssituaties zullen voordoen in en rond het centrum van Berlaar. De zwakke weggebruiker is nu al de dupe van een zwak fietsbeleid en dit zal niet verbeteren de komende jaren (zonder Groen in de meerderheid althans!). De op- en afrit van de grote ondergrondse parking zou gelegen zijn in de Sollevelden. Het is onduidelijk hoe het nieuwe fietspad zal aangelegd worden en of de veiligheid kan gegarandeerd worden. De veiligheid van fietsers en voetgangers is ons uitgangspunt bij het uitwerken van bouwprojecten.

Burgerparticipatie: Het gemeentebestuur kan de belangen van de getroffen buurtbewoners en de Berlaarnaren beter behartigen. Alle deskundigen zijn het erover eens dat voor grote projecten, zoals het Kloosterproject, draagvlak moet gecreëerd worden. Samen met de buren van de Sollevelden, de Markt en Pastorijstraat rond de tafel gaan zitten, is de beste manier om een geslaagd project te realiseren. Echt elke inbreng zorgt een beter resultaat. Niet alleen betrek je de inwoners bij een invloedrijk project, maar je zorgt ook voor de nodige transparantie, creativiteit en eerlijkheid. Rechtstreeks contact tussen burgers en politici is nodig, ook in onze gemeente. Bovendien zouden wij met een leeg blad beginnen, niet met een afgewerkt plan. Dit is een kwestie van wederzijds respect, want zo neem je als politiek verantwoordelijke ook echt elke Berlaarnaar serieus.

Financieel: Het financiële aspect van het Kloosterproject baart ons ook zorgen. Het gemeentebestuur gebruikt om en bij de 1 miljoen euro publieke middelen om het Kloosterproject te financieren (€500 000 van het OCWM, de overige €500 000 van de gemeente zelf). Wij betalen dus allemaal mee voor een privaat project dat veel overlast zal veroorzaken voor de bewoners van de Sollevelden, Markt en Pastorijstraat. Ofwel is het een privaat project, ofwel een publiek.

 

Het is duidelijk dat verdichting wel degelijk nodig is. Daar is Groen ook niet principieel tegen, integendeel. De kern moet verdicht worden, maar op een betere en gezondere manier met een kleinere ecologische voetafdruk. Met deze boodschap gaat Leo Van Broeck, de Vlaamse bouwmeester, de boer op.

Van Broeck probeert aan de hand van een positief verhaal duidelijk te maken dat verandering én verbetering mogelijk is. Gezonde verdichting is hierbij zijn sleutelwoord. Zijn voorstel is dat we met zijn allen dichter bij elkaar gaan wonen. Hierdoor kan het openbaar vervoer efficiënter uitgebouwd worden, kan er terug meer open ruimte gecreëerd worden, verlaagt het aantal gereden kilometers en verhoogt de verkeersveiligheid, houden we meer tijd over voor partner, gezin, vrije tijd, …

 

Wij als partij geloven dat gezonde verdichting ook in onze gemeente mogelijk is, in tegenstelling tot wat er op dit moment gebeurt in Berlaar. Zoals gezegd is een bouwcode hierbij zeer belangrijk. Wij vrezen dat – vanaf de komst van het Kloosterproject – de bouwstandaard in Berlaar op 5 verdiepingen zal liggen zonder bouwcode. Berlaar is aantrekkelijk om in te bouwen omwille van haar hoge woningprijzen, maar onze prachtige gemeente moet in handen blijven van ons allemaal, niet van grote bouwfirma’s die enkel op winst uit zijn. Berlaar kán Berlaar blijven.

 

Werken naar een toekomstplan is wat we met Groen willen doen. Het kan anders.