Burgerpolitiek

Groen staat voor een eerlijker beleid in onze gemeente: een politiek voor en door de Berlaarnaar

De kloof tussen de inwoners en het gemeentebestuur kan enkel hersteld worden door in dialoog te gaan en écht te luisteren naar ons allemaal, want elke mening telt.

Burgerparticipatie in de vorm van wijkwerkingen is zeer waardevol. Naast een impact-analyse van een wijk bij grote projecten, willen we adviezen van de omwonende Berlaarnaren vanaf het begin meenemen bij de uitwerking van de plannen.

Groen wil bepaalde beslissingen openbaar maken zodat burgers de bijbehorende besprekingen mee kunnen volgen.

Een livestream van de gemeenteraad is drempelverlagend. Zo kunnen geïnteresseerde inwoners (achteraf) kijken welke beslissingen er genomen worden.

We willen adviesraden en gemeentelijke commissies steviger bij beleid betrekken. Een terugkoppeling nadat een beslissing genomen is waarin uitgelegd wordt wat er met de adviezen gedaan is, vinden we ook belangrijk.

 

Wij staan voor een nieuwe, frisse politiek in Berlaar. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt. Burgerpolitiek in Berlaar is realistisch en haalbaar.