Vanuit de oppositie: groener, menselijker, eerlijker, gezonder

18 Mei 2024

Vanuit de oppositie: groener, menselijker, eerlijker, gezonder

In Berlaar zit Groen in de oppositie. Al jaren. Jammer. Vanuit de oppositie heb je geen invloed op wat wel of niet gerealiseerd wordt. Toch kan niemand ontkennen dat we wel degelijk invloed hadden en hebben op het beleid. Punten van Groen worden, met de nodige vertraging en niet altijd helemaal zoals wij het bedoelden, gerealiseerd. Al jaren!  

Punten van Groen worden, met de nodige vertraging en niet altijd helemaal zoals wij het bedoelden, gerealiseerd. Al jaren!

Enkele voorbeelden?

 • heraanleg van het stationsplein
 • verbreden van de fietssuggestiestroken
 • boordstenen voetpaden ‘wielvriendelijk’ aanleggen
 • speelplein Roefels toegankelijk maken
 • Stationsstraat fietsvriendelijker maken
 • beweegparkjes/speelprikkels verspreid over Berlaar
 • hondenlosloopzone
 • fietsparkeerplaatsen voorzien in de buurt van winkels, diensten en horeca
 • toilet op speelplein Roefels toegankelijk maken
 • fietsstraten
 • functionele trage verbindingen
 • kleefbriefje ziekenfonds aanvaarden als bewijs beperkt inkomen
 • jaarlijks een circus in Berlaar
 • postpunt Berlaar-Heikant
 • inspraak van de inwoners bij grote projecten
 • plekken om samen te studeren tijdens blokperiodes
 • een boom voor elke Berlaarnaar …

We werken verder aan een groener, menselijker, eerlijker, gezonder Berlaar!