Dit is een punt van Groen dat we kunnen afvinken

Zone 30 in de Stationsstraat!

Lange tijd was de Stationsstraat een onveilige omgeving voor fietsers. Het heeft veel zweet en tranen gekost om dit te keren. Het is al vele jaren een strijdpunt voor Groen Berlaar. De eerste stappen naar meer veiligheid werden gezet met de heraanleg begin van deze eeuw met verkleiningen en stukjes suggestiestroken. 

Groen wees op de foutieve aanleg van de kleine fietssuggestiestroken. Het gevolg was dat fietsers toch nog in de verdrukking kwamen. Gemeenteraadslid is blijven aandringen op een correctie naar doorlopende en vooral brede fietssuggestiestroken. Haar werk werd beloond bij de laatste heraanleg van de Stationsstraat. De situatie werd een heel stuk rustiger en veiliger. Maar Groen Berlaar dronk aan op betere maatregelen. 

We vragen tien einde raad om er een fietsstraat van te maken, ook al luisteren we dat dat in een lange en drukke straat zo goed als onmogelijk is. Het doel was om een ​​zone dertig af te dwingen. Vorige week besliste de commissie mobiliteit dat de Stationsstraat helemaal zone 30 wordt. Een te meer een programmapunt dat we kunnen afvinken.

Berlaar Centrum Nieuwbouw

Berlaar in bouwmodus

Je kan er niet naast kijken. Berlaar is al enige tijd in bouwmodus. In binnengebieden verschijnen nieuwe woonwijken en in de centrumstraten appartementen. Soms is de nieuwbouw eerder bescheiden, passend in de rij, soms zijn het imposante woonblokken. Berlaar verpopt zich van landelijke gemeente tot verstedelijkt gebied. Vooruitgang noem ze dat.

De bedoeling is verdedigbaar. We moeten kleiner gaan wonen want onze voetafdruk is te groot. Grote, oude huizen zijn niet ecologisch. Door deze Berlaarse bouwwoede krijgen oudere mensen de kans naar een kleinere woongelegenheid in het centrum te verhuizen, dicht bij de winkels. Buiten het centrum komen dan grotere huizen, eengezinswoningen, met een grote tuin vrij voor de jonge gezinnen. Buiten het centrum, niet in het centrum, want daar worden de huizen gekocht door projectontwikkelaars met grootse plannen.

In een ijltempo verdwijnen zo de oude, vertrouwde 'eensgezin(d)swoningen' rond de Markt en in de centrumstraten. Burgemeester, ik hoop echt dat daar geen herrie van komt!