Primeur: “Geef inwoners subsidies voor behoud en onderhoud van bomen”

14 Februari 2022

Primeur: “Geef inwoners subsidies voor behoud en onderhoud van bomen”

Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck, gemeenteraadsleden van Groen Berlaar, willen Berlaarnaren via een registratie- en subsidiesysteem bomen behouden en laten controleren op gezondheid. “Met een vernieuwend duurzaamheidsbeleid zorgen we ervoor dat er geen bomen meer onterecht gekapt worden louter omwille van vermoedens van ziekte of andere problemen. Elke boom op ons grondgebied krijgt een paspoort en wordt jaarlijks gratis gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. Alleen zo halen we onze gemeentelijke klimaatdoelstellingen,” aldus Kerremans.

Het gemeentebestuur engageert zich om op het einde van deze legislatuur 11.000 bomen aan te planten; voor elke inwoner één boom. Bomen zijn zowel op ecologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk vlak belangrijk. Ze bufferen geluid en zicht, verbinden natuurkernen en ze zorgen voor de opname van CO2.

Oppositiepartij Groen vindt de opgelegde ambitie nobel, maar stelt vast dat er in de praktijk meer bomen verdwijnen dan er aangeplant worden. In januari nog verdwenen 12 grote gezonde bomen in de Smidstraat in Berlaar. Daarvoor leverde het schepencollege een vergunning af. Op de klimaatcommissie van januari verklaarde Berlaars Milieuschepen Willy Buellens (CD&V) dat “enkele stukken dood hout in de kruin” aan de basis lag van deze bomenkap. Kort daarna werd dan weer verklaard dat “hinderende takken voor luchtleidingen” ook een reden was van de rooiing.

"Jaarlijks laat ik een specialist op eigen initiatief komen om de bomen te controleren op ziektes of problemen. Zo ben ik gerust dat mijn bomen gezond zijn en ze niet omvallen bij stormachtig weer." - Koen Kerremans

“Op deze manier haalt de gemeente haar klimaatdoelstellingen nooit,” ergert Koen Kerremans zich. “Een verantwoorde snoei vormt de oplossing voor beide problemen: onderhoud zorgt voor een goede conditie van onze natuur en vermijdt potentieel overlast. We willen een vernieuwend duurzaamheidsbeleid introduceren dat ervoor zorgt dat grote gezonde bomen niet zomaar kunnen verdwijnen.” Zelf heeft het raadslid een tuin met vele bomen van tientallen jaren oud. Kerremans: “Jaarlijks laat ik een specialist op eigen initiatief komen om de bomen te controleren op ziektes of problemen. Hoewel mij dit jaarlijks enkele honderden euro’s kost, ben ik gerust dat mijn bomen gezond zijn en ze niet omvallen bij stormachtig weer. De kwaliteit wordt goed gemonitord. Dit principe kunnen we perfect doortrekken naar gemeentelijk beleid.”

"Berlaarnaren die minstens één boom met paspoort op hun eigendom hebben, krijgen via dit systeem het recht op een gratis jaarlijks bezoek van een specialist." - Koen Kerremans

Elke boom een identiteit

Het voorstel van Groen bestaat eruit om een gecontracteerde bomenspecialist met Europees certificaat via de gemeente in te huren die de bomen op percelen onderzoekt en eventueel behandelt. Dit kan nadat de bomen een identiteit krijgen door middel van een paspoort of cijfercode in een database. Met een dergelijk paspoort worden bomen op publiek en privaat domein nauwlettend gemonitord. “Berlaarnaren die minstens één boom met paspoort op hun eigendom hebben, krijgen via dit systeem het recht op een gratis jaarlijks bezoek van een specialist. Deze bepaalt dan of ingrepen al dan niet noodzakelijk zijn. Zo blijft de veiligheid en gezondheid gegarandeerd,” aldus Kerremans.

“Geen vergunningen voor schijnbaar ongezonde bomen”

“Met dit systeem kunnen gemeentebesturen niet langer ongegrond kapvergunningen verlenen voor schijnbaar ongezonde bomen." - Brend Van Ransbeeck

Dit systeem is niet enkel goed voor de eigen inwoners, maar ook voor de gemeentelijke en Vlaamse klimaatdoelstellingen. Gemeenteraadslid Brend Van Ransbeeck: “Met dit systeem kunnen gemeentebesturen niet langer ongegrond kapvergunningen verlenen voor schijnbaar ongezonde bomen, zonder dit zwart op wit aan te tonen. In geval van effectief acuut gevaar, vastgesteld door de expert, kunnen de zieke bomen uiteraard gerooid en gecompenseerd worden, maar blijven de gezonde bomen wel gewoon staan. Dit is een primeur, want met deze vernieuwende aanpak behouden we de weinige bomen die we in onze gemeente en Vlaanderen hebben.”


Het voorstel is geagendeerd en wordt ter stemming voorgelegd op de Berlaarse gemeenteraad van dinsdag 15 februari 2022, vanaf 20:00.