OPINIE - Waarom we nu in actie moeten schieten

OPINIE - Waarom we nu in actie moeten schieten

Aangezien nog maar eens een ongeval heeft plaatsgevonden aan de rotonde ter hoogte van de LIDL in Berlaar, wil ik vragen om volgend opiniestuk te publiceren. Ik ben het namelijk hartsgrondig beu dat we in Berlaar qua verkeersveiligheid ter plaatse blijven trappelen. Ik wil het over een andere boeg gooien. Iedereen moet mee in het bad, iedereen is verantwoordelijk. Voor mij zijn er drie pijlers: infrastructuur (moet duidelijkheid geven door een goeie aanleg), naleving van de verkeersregels (meer handhavingsbeleid en dat geldt voor alle gebruikers van de openbare weg) en respect voor elkaar (dit heeft ook veel vandoen met verantwoordelijkheidszin).

Het is de taak van de politiek om de bezorgdheden van haar burgers te kanaliseren naar beleid. Veilig verkeer is al een hele tijd een grote bezorgdheid. Toch slagen de Berlaarse meerderheidspartijen (CD&V en N-VA) er niet in veilige verkeer te organiseren voor alle Berlaarnaren. Groen wil een beleid van drie pijlers: infrastructuur, handhaving van de regels en aandacht voor elkaar.

Infrastructuur

Groen wil meer duidelijkheid in het verkeer. Daarvoor willen wij veilige fietsroutes realiseren voor schoolgaande jeugd, maar ook om veilig te winkelen bij onze middenstand. Met onze BBB-aanpak (blokken, belijning, borden) kunnen we op betaalbare wijze veilige routes zichtbaar maken met duidelijke prioriteiten. En voor Groen betekent dat dat iedereen, voetgangers, fietsers, mindermobielen en automobilisten, zich vlot en veilig moet kunnen verplaatsen en dat koning auto elke zachte weggebruiker laat voorgaan. Een duidelijke inrichting zorgt voor veiliger gedrag. Daarom ook pleiten wij voor veel meer fietsstraten waar dat mogelijk is.

Handhaving

Nog al te vaak stellen we vast dat een minderheid van automobilisten zich niet aan de regels houdt en daardoor onveiligheid doet toenemen. Zo houden weinigen zich aan de 30 km/u in de Dorpsstraat, zodat invoegen moeilijk wordt en fietsers in de verdrukking komen. Maar ook wordt eer nog te veel gestationeerd op fietspaden. Hierdoor ontstaan evident gevaarlijke situaties. Wij willen dit soort situaties beter opgevolgd zien door de politie. Ze moeten niet direct boetes beginnen te schrijven, maar men kan de overtreders tenminste aanspreken op fout gedrag. En als dat niet helpt... paytime!

Aandacht voor elkaar

Natuurlijk ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij ieder van ons. Velen zijn automobilist, fietser én voetganger tegelijk. Alleen vergeten we dat soms en gedragen we ons als één van de drie, zonder zich in de ander in te leven. En toch is het beter dat ik als fietser aandacht heb voor elke auto, en omgekeerd. Dat we elkaar allemaal als mensen in het verkeer respecteren en gewoon voorrang geven aan de zwakste. Veiligheid verzekerd!
Koen Kerremans, 3 november 2020.