OPINIE: "De Berlaarse gemeenteraad is uitgehold door CD&V en N-VA"

OPINIE:

Dit is het tweede opiniestuk van Berlaars gemeenteraadslid Brend Van Ransbeeck. Het opiniestuk gaat over het democratische deficit in de Berlaarse gemeenteraad en een korte evaluatie van de eerste helft van de bestuursperiode 2019-2022. Foto: Mathias Huysmans Fotografie (Chuck.be) Hoe ik de gemeenteraad als politiek instituut omschrijf? Als een politiek theater. Als een instituut waarmee het schepencollege lacht en weinig serieus neemt. Als iets waar enkelingen steevast het woord nemen, maar vooral veel gezwegen wordt. Als een formaliteit. Althans, dat is wat ik de voorbije maanden heb vastgesteld. Mijn voornemens voor het nieuwe jaar? Een jaar zonder brave oppositie, met veel en heel scherpe tussenkomsten. De eerste helft was opwarming, de tweede wordt het echte werk. Playtime is over, dat beloof ik.

Oh boy. We hebben enkele hallucinante maanden in de Berlaarse politiek achter de rug. Wie mij als persoon kent, weet dat ik iemand ben die positief in het leven staat en goed kan relativeren. Lokale politiek is voor mij altijd een positieve investering van energie en tijd geweest. Mijn engagement is begonnen met het geloof dat ik een steentje zou kunnen bijdragen voor onze Berlaarnaren en onze prachtige gemeente. Dat ik mijn sociale vaardigheden nuttig kan gebruiken door wat er leeft, om te zetten naar politieke tussenkomsten. Met succes: aangekaarte bezorgdheden van inwoners worden serieus genomen, overwogen, opgenomen en meestal ook ingepland en uitgevoerd. Onze werkwijze wordt gesmaakt door vriend en vijand, problemen worden aangepakt en Berlaar verandert. Eind goed, al goed?

Gemeenteraad: de basis van ons werk

Natuurlijk duren mooie verhaaltjes nooit lang. De voorbije maanden hebben me cynisch gemaakt. Tegenover hoe Berlaar bestuurd wordt, tegenover de Berlaarse bestuurders en de manier waarop we als verkozenen behandeld worden.

Koen en ik doen onze functie met hart en ziel. We zijn beiden zeer toegankelijk voor bezorgdheden, vragen, opmerkingen en kritiek.

 

De gemeenteraad is de basis van ons politiek werk. Het is het orgaan waarin we met 21 verkozenen maandelijks samenkomen om politieke dossiers te bespreken en te stemmen, om vragen te stellen over actuele thema's, concrete voorstellen te doen en schepenen op de rooster te leggen. Het belangrijkste instrument om verandering door te voeren. Om problemen aan te pakken. Om beslissingen te nemen.

Blijkbaar is gemeenteraad ook het orgaan waar je als schepen of burgemeester ongegeneerd flagrante leugens mag poneren zonder op het matje geroepen te worden.

Mondelinge vraag vuurwerk

 

Aan wie moeten schepenen verantwoording afleggen voor leugens en valse statements? Aan niemand. We kunnen als oppositie eens luid roepen tijdens onze maandelijkse koffieklets. Sancties, hoor ik je vragen? Die bestaan niet in lokale politiek. De gemeenteraad is volledig uitgehold. Het maakt weinig uit of je nu hard werkt, niet werkt, of aanwezig bent. Het resultaat is altijd hetzelfde: "13 voor, 9 onthoudingen. Volgende punt."

 

Schriftelijke vragen

 

Verslagen