Wereld Toilet dag

17 November 2023

Wereld Toilet dag

Is er nood aan openbare toiletten in Berlaar? Jaarlijks op 19 november vraagt Wereld Toilet Dag wereldwijd aandacht voor problemen rondom sanitaire voorzieningen. Ook in Berlaar zouden we graag meer voorzieningen willen. Naar aanleiding van deze toilettendag denken we er graag eens over na. Vul ONZE ENQUÊTE in, dan kunnen we aan de slag met jouw mening!

De dag richt zich op het belang van goede sanitaire voorzieningen en voor toegang tot schone en veilige toiletten voor iedereen. Het is de World Toilet Organisation die sedert 2001 met deze dag de aandacht wil vestigen op de wereldwijde sanitaire crisis. Sindsdien is Wereld Toilet Dag over de hele wereld in omvang en erkenning door partners gegroeid. In 2013 hebben de Verenigde Naties een resolutie goedgekeurd waarin WTD wordt erkend als een officiële VN-internationale dag. Openbare toiletten moeten worden opgenomen als onderdeel van de strategische gemeenteplanning, het mobiliteitsbeleid en de inrichting van elk centrum.

Ook de Vrouwenraad pleit al lang voor meer gratis geschikte publieke toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn en goed onderhouden worden. Vrouwen hebben meer behoeftes aan goed beschikbare toiletten, is in het bijzonder zwangere vrouwen, menstruerende vrouwen, vrouwen in de menopauze. Vergeten we zij niet die op stap gaan met kinderen, maar ook personen (v/m/x) met een beperking of ziekte zoals incontinentie, de ziekte van Crohn, colitis, een voedselintolerantie, prostaatvergroting, oudere personen... kortom voor iedereen die vaker naar het toilet moet gaan en daarbij op een op meerdere obstakels botst.

Uit onderzoek blijkt dat die groepen hun verplaatsingen zorgvuldig moeten plannen, of dat ze ervan afzien en thuisblijven omdat er geen toiletten voorhanden zijn. Toiletten spelen dus een belangrijke rol om de deelname aan het openbare leven voor iedereen mogelijk te helpen maken.

► Neem deel aan onze Grote Nood enquete!