Ongelijke behandeling bij aanleg riolering in Havikstraat

Ongelijke behandeling bij aanleg riolering in Havikstraat

Groen Berlaar zal op de gemeenteraad van dinsdag 17 november de verschrikkelijke staat van het tweede deel van de Havikstraat in Berlaar aanklagen. “Terwijl twee recente verkavelingsaanvragen voorrang blijken te krijgen vragen de bewoners al jaren op een fatsoenlijke straat. De straat lijkt er met krantenpapier dichtgeplakt. De bewoners spreken van een schande,” hekelt gemeenteraadslid Koen Kerremans van Groen Berlaar.

Nochtans komt de Havikstraat in aanmerking voor een heraanleg omdat de riolering er maar deels in orde is en er zelfs nog huizen ongeveer 48 jaar wachten op aansluiting op de riolering. Blijkbaar heeft de Havikstraat iets misdaan en worden ze gestraft, dat vindt de lokale afdeling onaanvaardbaar. Het bestuur legde in het verleden alle vragen naast zich neer, zonder uitleg. Groen Berlaar vindt dat het zo niet langer kan.

Eens te meer ligt er nu een verkavelingsaanvraag voor die meteen voorrang zou krijgen en zelfs onmiddellijk op de bestaande riolering zou worden aangesloten. Juist naast deze nieuwe verkaveling liggen 8 huizen die nog afwateren in een open beek. “Berlaar heeft een rioleringsgraad van amper 64,2%. Wat houdt het bestuur tegen om deze straat volledig aan te pakken en helemaal aan te sluiten op een gescheiden riolering?” vraagt raadslid Koen Kerremans zich af. “In plaats daarvan wil men ten alle prijzen enkel de nieuwe verkavelingen toelaten. Bovendien zou een van de mooiste plekjes in Berlaar, aan het begin van de trage weg die naar de Smidstraat leidt, moeten plaats maken voor een carport. Daarbovenop dreigen twee van de zeven prachtige inlandse eiken dreigen te moeten verdwijnen. Deze eiken van minstens 70 jaar oud kunnen tot honderden jaren worden en vormen nu een prachtige poort van de trage veldweg. Deze zijn trouwens kerngezond. We vinden het een schande dat de bomen omschreven werden als Amerikaanse eiken terwijl het overduidelijk Europese en dus inheemse eiken zijn. Het risico dat de overige vijf eiken zullen verdwijnen wordt daarmee torenhoog,” aldus Kerremans.

"Berlaar heeft een rioleringsgraad van amper 64,2%. Wat houdt het bestuur tegen om deze straat volledig aan te pakken en helemaal aan te sluiten op een gescheiden riolering?” vraagt Koen Kerremans zich af.

Groen Berlaar zal zich hiertegen verzetten en kaart het probleem aan op de gemeenteraad van dinsdag 17 november, temeer omdat de gemeente zelf beweert alle grote waardevolle bomen op het grondgebied te willen behouden. Tenslotte kent de Havikstraat een probleem van stabiliteit van de stroom op het elektriciteitsnet. De straat ligt aan het einde van een lijn en op het einde van die lijn is regelmatig spraken van schommelingen. Een telefoontje naar Fluvius teert dat bij uitbreiding met een aantal huizen er eerst een onderzoek moet gebeuren naar de stroomsterkte in de straat. Wanneer blijkt dat er versterking van het net moet komen, dan moeten de verkavelaars de kosten daarvoor dragen. Groen Berlaar zal erop toezien dat dit correct verloopt en dat de verschillende recente aanvragers de kost effectief dragen indien nodig.

Concreet vraagt Groen Berlaar dat eerst werk wordt gemaakt van een degelijke riolering en aansluitend afwerking van de bovenbouw van de Havikstraat en dat verkavelaars hun timing indien nodig moeten aanpassen.

 

Havikstraat Vergunning

 

Havikstraat Weg