Groene punten September 2021

Groene punten September 2021

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Livestreams gemeenteraden

Groen Berlaar heeft al meermaals laten horen dat een verderzetten van de live stream tijdens de gemeenteraden gewenst is. Sinds de gemeenteraden op deze gemakkelijke manier kunnen gevolgd en geconsulteerd worden is het aantal volgers gegroeid. In tegenstelling tot de beperkte ruimte in de raadzaal, wordt hiermee ruimte geboden aan meer toehoorders. Bovendien kan de betrokkenheid van de Berlaarnaren met de politiek alleen maar toenemen. Dat is een goede zaak die ook de geloofwaardigheid van goede politiek zal verhogen.
Hoe zal het gemeentebestuur met de livestream omgaan in de toekomst?

* Mondelinge Vraag: Sigma plan op grondgebied Berlaar kan niet zonder natuurcompensatie

Stilaan komen de de werken in het kader van de sigmaplan-aanpassingen in Berlaar in zicht. Op de grens tussen Lier en Berlaar komt een groot nat gebied dat de biotoop moet worden voor de roerdomp. Deze natuurcompensatie wordt opgelegd door de Vlaamse overheid naar aanleiding van verlies van natuurwaarde elders in Vlaanderen. Om dit gebied te creëren, moet echter een groot stuk natuur verdwijnen! Alleen dit gegeven al vinden wij onbegrijpelijk. Nog erger is het feit dat in een bos arme gemeente als Berlaar alweer bos zal verdwijnen. Voor dit verlies aan bos op ons grondgebied is geen enkele heraanplant voorzien in Berlaar zelf. Dit kan voor Groen Berlaar niet! Wij vragen dat de gemeente beroep aantekent tegen de vergunning, tot er garanties zijn dat er bos en natuur zal gecompenseerd worden hier in Berlaar. De Berlaarnaren hebben dat stuk natuur ontdekt tijdens de coronacrisis. Dat kan men niet zomaar afpakken.

Onze vragen: hoeveel ha bos en natuur van de vergunde werken ligt op Berlaar grondgebied? Wil het bestuur onze vraag tot beroep involgen?

 

* Mondelinge Vraag: Nieuwe sporthal op de Doelvelden biedt geen meerwaarde. Sporthal-jeugdhuis-podiumkunstenplek: wat wordt het?

Tijdens de voorbije zomermaanden contacteerde de gemeente enkele verenigingen om na te gaan of er interesse is in het gebruik van de omgevormde kerk aan de Misstraat als recreatieve ruimte. Een oude denkpiste krijgt daarmee nieuwe kansen. Een idee dat ooit door Groen Berlaar werd aangebracht en bijgetreden door de burgemeester. Dit initiatief van de gemeente moet door het bestuur gekaderd worden tijdens deze raad. Het brengt ons namelijk terug naar de discussie over de cultuurzaal die eerst in de Misstraat, dan in de kapel van H.Hartklooster, daarna in het nieuwe complex op de Doelvelden en tenslotte op de site van de huidige sporthal een plaats zou krijgen. Dat de cultuurzaal noch het jeugdhuis een plaats zullen krijgen op de Doelvelden is duidelijk. Maar garanties over een nieuw te bouwen complex op Stapveld zijn er evenmin. Wij vrezen dat er niets van zal komen. Daarom pleiten wij voor een degelijke uitwerking van het idee om in de Misstraat een kunstenzaal te creëren aan te vatten. Eens te meer stellen we het prestigeprojecten op de Doelvelden in vraag en vragen we een herberekening van de kost om de huidige sporthal te renoveren en uit te breiden. Het is geweten dat de sporthal van Bonheiden exact dezelfde is als de onze en van hetzelfde bouwjaar. Die zaal voldoet nog perfect en werd al verschillende malen uitgebreid. Ze werd dan ook jaar na jaar degelijk onderhouden. Als we dat eens konden in Berlaar, het scheelde een slok op de borrel!