Groene punten Oktober 2020

Groene punten Oktober 2020

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Mobiliteitslijst, onduidelijkheid over manier van behandeling in commissie

Wanneer Groen Berlaar in het verleden meermaals aandacht vroeg voor pijnpunten in het verkeer op het grondgebied, kaatste de meerderheid evenveel keren de bal gewoon terug met de vraag om de knelpunten in kaart te brengen. Ooit ontstond daaruit een actieplan. Waar dat plan ondertussen gebleven is is niet duidelijk. Omdat wij het steeds zullen blijven opnemen voor meer verkeersveiligheid in onze gemeente deden we, op initiatief van collega Brend Van Ransbeeck, een brede oproep via de socials. De reactie is enorm. Mensen zijn de stilstand beu. Het resulteerde in de intussen bekende mobiliteitslijst.
De lijst werd ingediend als agendapunt op de commissie Mobiliteit Openbare Werken. Onze verbazing was groot toen we een verwarrend antwoord kregen op onze vraag tot agendering. We krijgen de indruk dat eens te meer politieke inmenging gebeurd is op de werking van de commissie. Het lijkt er sterk op dat de lijst niet zal behandeld worden in de commissie. Wij vragen ons af waar dat dan wel moet behandeld worden? Zullen we alle punten dan op de agenda van de gemeenteraad moeten zetten? Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Wij vragen met aandrang duidelijkheid over de behandeling van de mobiliteitslijst, die er eigenlijk gekomen is op uw eigen suggestie.
* Mondelinge Vraag: Corona, de cijfers gaan de slechte kant op
Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de cijfers van Corona razendsnel de slechte kant uitgaan. Naast federale, gewestelijke en provinciale maatregelen kunnen lokale besturen eigen bijkomende maatregelen nemen.
In hoeverre is het bestuur voorbereid op een sterke verslechtering in Berlaar?
Aan welke bijkomende maatregelen denkt het bestuur eventueel?
* Mondelinge Vraag: Referentieregio's, wat is de visie van het bestuur?
Minister Bart Somers heeft een kaart met dertien referentieregio’s laten goedkeuren. De kaart is het resultaat van overleg met meerdere partners en lokale besturen. De kaart moet een einde maken aan de wirwar van samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen vandaag. Onze provincie wordt ingedeeld in drie regio’s, Antwerpen, Kempen of Rivierenland. Samenwerking tussen lokale besturen kan enkel nog binnen de grenzen van de regio’s.
Deze nieuwe indeling heeft verschillende consequenties, ook voor ons. Lokale besturen kunnen reageren en aanpassing vragen met voldoende motivatie. Hoe kijkt de huidige meerderheid naar deze nieuwe aanpak van de minister van Binnenlands Bestuur?
* Mondelinge Vraag (op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn): Armoede de wereld uit
De "Komaf met armoede"-barometer staat in Berlaar op -8.
In Berlaar gaan we er op achteruit wat armoede betreft. Volgens de barometer gaat enkel de score van het aantal sociale woningen er bescheiden op vooruit. Op vlak van invaliditeit, schoolse vertraging, leefloon, schoolverlaters, uitpas, verhoogde tegemoetkoming en kandidaat-huurders scoren we slechter. Alle andere criteria blijven op nul staan, waar ze eigenlijk hadden moeten vooruit gaan. Dit gaat niet de goede kant op, nochtans zeggen de millennium doelstellingen dat we er alles moeten aan doen om komaf t smaken met armoede.
Hoe reageert het gemeentebestuur op de resultaten van de armoedebarometer ?
Welk beleid stelt u hiertegenover?
Welke prioriteiten zal u leggen?
U vindt het verslag op komafmetarmoede.be