Groene punten Oktober 2019

Groene punten Oktober 2019

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Loonsverhoging politie komt bij gemeenten terecht

Op 26 september ‘19 konden we via de pers vernemen dat op federaal niveau een sectoraal akkoord is gesloten over de loonsverhoging voor de politie. Nu blijkt dat de lokale politiezones die miljoenencontract mee moeten dragen zijn steden en gemeenten boos. Het kostenplaatje van de loonsverhoging bedraagt 114 mio EURO. De gemeenten hebben geen inspraak gehad en zijn daarom misnoegd. Graag vernemen wat dit concreet betekent voor onze gemeente, zowel op de huidige begroting als op de meerjarenplanning.

 

* Mondelinge Vraag: Autodelen in Berlaar

Het klimaat baart ondertussen zowat iedereen zorgen, gemeenten krijgen het parkeerprobleem niet meer opgelost, snelwegen en ondertussen ook bijna alle secundaire wegen hebben last van constipatie, onze luchtkwaliteit is bedenkelijk en steeds meer jonge mensen kiezen ervoor om zonder eigen wagen door het leven te fietsen en beroep te doen op deelwagens als het dan toch eens niet anders kan dan met de wagen. Argumenten genoeg om ook onze gemeente, en meer bepaald het bestuur, aan te moedigen om zo snel mogelijk deelsystemen te introduceren voor alle Berlaarnaren. Eens te meer gingen enkele gemeenten ons voor. Het zijn vooral de gemeenten waar Groen deel uitmaakte of nog uitmaakt van het bestuur, die de gemaakte beloften nagekomen zijn. Graag verwijzen naar het voorbeeld van Bonheiden dat in juni 2018 besliste om een samenwerking aan te gaan met Partago, een coöperative vennootschap uit Gent. Bonheiden verving twee eigen wagens door twee elektrische wagens. Wanneer de wagens niet in gebruik zijn door gemeentepersoneel, kan eender wie de wagens gebruiken. Naar analogie van dit voorbeeld kan Berlaar de twee kleine bestelwagens (op CNG) ook ter beschikking van de Berlaarnaren stellen. Vooral jonge mensen met een kleiner budget en veel verhuisplannen kunnen hiervan genieten, maar ook anderen. Denk maar aan de vele mensen die moeten rondkomen met een klein pensioen en voor wie een eigen wagen een flinke hap uit het budget wegslikt. Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het meer bekende Cambio, maar ook Cozy Car, waarbij burgers zelf hun eigen wagen kunnen delen met andere burgers. Het bestuur beloofde wel om dit systeem in Berlaar te steunen maar we hebben het gevoel dat die idee niet meer leeft. 

Op een voorstel van Groen Berlaar om de twee CNG-wagens van de gemeente te delen met de burgers reageerde het bestuur enkele jaren geleden positief. Toch horen wij niets meer over autodelen in Berlaar, onder welke vorm dan ook. Dat betreuren wij sterk. Ook bij bouwprojecten van een zekere omvang vragen we met aandrang dat de gemeente autodelen oplegt in de bouwvoorschriften. Om al deze redenen willen wij het debat opnieuw aanzwengelen en willen we aansturen op snelle maatregelen, in samenspraak met de Berlaarnaren.