Groene punten November 2021

Groene punten November 2021

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit is het bijkomende punt van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Afdak en beschutting tegen wind voor onze petanqueclub

Sporten is belangrijk. Mensen verbinden wellicht nog belangrijker. Onze petanqueclub doet beide. 75 leden, waarvan bijna 90% van Berlaar zelf, krijgen tweemaal per week de kans elkaar te zien en samen te sporten. Zelfs in de winter slaagt deze club in haar opzet. We gaan ervan uit dat ook het college dit weet en weet te waarderen. Het is dan ook moeilijk te begrijpen dat het college nog geen antwoord heeft voorzien op de oude vraag van de club om een aantal van de banen van een afdak te voorzien. Omdat Groen Berlaar de vraag van de club als legitiem inschat willen wij het college aanzetten tot actie via deze tussenkomst. Tegelijk met de vraag om vier van de acht banen te overdekken voegen we enkele bijkomende aandachtspunten toe. Na het verdwijnen van een groot deel van de haag naast de banen is er een groot trekgat ontstaan. Het is noodzakelijk om hier een schutting te voorzien en een heraanplant te plannen. Ook zou een oplossing moeten gevonden worden om materialen te kunnen bergen dichter bij de banen. Tenslotte zou er eens moeten bekeken worden of er een lichtpunt kan voorzien worden aan de petanquebanen, niet zozeer voor de activiteiten van de club maar eerder om ongewenste toestanden te voorkomen.

Vraag aan het college om op deze vragen een concreet antwoord te formuleren.