Groene punten November 2020

Groene punten November 2020

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Planning werken riolering in functie van Europese Kaderrichtlijn Water 2027

De Pano-uitzending van begin november bracht aan het licht wat wij allemaal al lang weten. Vlaanderen brengt er niets van terecht. Er is een gigantische achterstand wat betreft de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad van afvalwater en oppervlaktewater. Nochtans is er een Europese verplichting om tegen 2027 97% te halen. Vlaanderen heeft achterstand maar Berlaar doet het nog slechter met in beide gevallen 64,2%. Groen Berlaar kaartte dit al meerdere malen aan maar, zoals de Pano-uitzending aangaf, ook in Berlaar is riolering geen prioriteit. Het is echter zo klaar als een klontje; de gemeente is verantwoordelijk. Toch zijn vele gemeenten niet geneigd werk te maken van een inhaalbeweging om de simpele reden dat het Vlaams Gewest geen enkele stok heeft om te slaan. Men wordt niet gestraft en dus doet men niets. Voor ons is het genoeg geweest. Riolering en zuivering is een zaak van algemeen belang. Bovendien betaalt iedereen er al jaren voor via de waterfactuur. Het is een schande. Om de straffeloosheid compleet te maken hoeft de waterbeheerder zelfs geen verantwoording af te leggen tegenover de gemeente. Kafka!

Wij vragen dat de gemeente vanaf nu bij elke verkoop van een huis meldt aan de koper of het huis al dan niet is aangesloten op riolering; dat de gemeente aan de gemeenteraad een concreet plan voorlegt dat de aanpak tot en met 2027 beschrijft, voorzien van de budgetten en voorzien van de te behalen doelen per jaar; dat de gemeente nu verantwoordelijk neemt en actie onderneemt.

 

* Mondelinge Vraag: Verkavelingen Havikstraat

Op het ogenblik van deze gemeenteraad loopt het openbaar onderzoek op de verkavelingsaanvraag 2020100309 (verkaveling 12002DO227/00_000) bijna af. Tot middernacht kan nog bezwaar ingediend worden via het omgevingsloket.

Groen Berlaar vindt dit een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.

Er zouden twee prachtige eiken moeten wijken. Waarom? Voor een carport. De eiken staan vermeld als "Amerikaanse eik", en om die reden zouden ze weg mogen, want ze zijn niet inheems. Maar dat is naast de kwestie. Ten eerste zijn het geen Amerikaanse eiken maar Inheemse Europese eiken. Ze zijn meer dan 60 jaar oud en kunnen zomaar niet vervangen worden. Ten tweede zijn Amerikaanse eiken ook waardevolle bomen. Zeker als ze niet in een bos staan is er geen enkele reden om ze te vellen. Naar goede gewoonte wordt er natuurlijk over veiligheid en gevaar gesproken. Een vals argument als je weet dat eiken 200 jaar kunnen worden en deze eiken op wat dood hout na in goede gezondheid verkeren. Een kwestie van gerichte snoei.

Het gebied aanpalend is op het gewestelijk bosgebied. Er staat nu maïs op. Het heeft weinig vandoen met inbreiding aangezien het een uitbreiding is richting agrarisch gebied (bosgebied). En waar is dat bos?

De Havikstraat, vanaf de Herfststraat, wacht al 48 jaar op een vernieuwde bovenbouw. Wat hebben deze mensen misdaan? De straat ziet er niet uit. Er zijn al meerdere klachten bij de gemeente toegekomen om dit aan te kaarten, echter zonder gevolg.

De huizen tussen de Herfststraat en de nieuwe verkaveling zijn nog steeds niet aangesloten op de riolering. Met deze verkaveling kiest men er voor om dat vooralsnog niet te doen terwijl de nieuwe huizen wel zullen aangesloten worden via een pompstation. Wie kan de redenering nog volgen?

De Milieuraad zou op de hoogte gehouden worden van dergelijke projecten waarbij bomen of andere natuurelementen zouden moeten wijken. Dit werd niet gerespecteerd.

Om deze redenen vragen wij het bestuur om de aanvraag niet goed te keuren en de aanvrager te verplichten aan ander plan op te maken.

 

* Mondelinge Vraag (op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn): Hulp en begeleiding anderstaligen

Onze samenleving wordt erg beïnvloed door de consequenties van COVID-19. Voor ieder van ons is het moeilijker dan voorheen. We vroegen voorheen al aandacht voor het toenemend risico op armoede. We moeten allemaal alert zijn en goed om ons heen kijken en luisteren en waar nodig actie ondernemen. Zo werd onze aandacht getrokken door een anderstalige nieuwe Berlaarnaar. Iemand die wel graag beter Nederlands zou willen leren spreken maar nergens terecht kan. Een jong kind ondervindt de grootste problemen om te leren lezen. De moeder kan thuis ook niet helpen. Het lijken kleine dingen maar ze vormen een belangrijke hindernis. Door de coronacrisis zijn ook de sessies in de bibliotheek, met medewerking van vrijwilligers, helemaal weggevallen.

Onze vraag: kan een covid-19-proof project gestart worden voor taalbegeleiding (en eventueel andere vormen van begeleiding) opgezet worden en is het bestuur bereid om daartoe een initiatief te nemen? In de eerste plaats denken we aan taalbegeleiding en eventueel huiswerkbegeleiding voor jonge kinderen.