Groene punten Mei 2021

Groene punten Mei 2021

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Zomer in Berlaar?

Natuurlijk wordt het ook zomer in Berlaar. Maar zal die zomer ook zomeren? Dat is de vraag. Vorig jaar was er commotie rond de organisatie van de festiviteiten op de Markt. Groen Berlaar formuleerde de pijnpunten en organiseerde een vragenronde bij organisatie, horeca en Marktbewoners. Eigenlijk is niemand "tegen", en toch was niemand tevreden. Ook los van Corona is het duidelijk dat de formule aan herziening toe is. Groen Berlaar stelde daarom voor om een overlegronde te organiseren met organisatie en horeca. Ook stelden we dat voorafgaand overleg met onze Berlaarnaren van de Markt noodzakelijk is.

Heeft het gemeentebestuur ondertussen een initiatief genomen tot een dergelijk overleg?

Geheel terecht stelden we in de gemeenteraad de vraag of openbaar domein, het marktplein met zijn verkoelende bomen, zomaar gedurende 8 weken kan ingepalmd en zelfs afgesloten worden omwille van een private commerciële activiteit. Bovendien wordt de Markt die wij allen als "mooi" omschrijven de laatste jaren omgetuned in een lelijke burcht. Wij vinden dat dit plein, en zeker in de zomer, toegankelijk moet blijven voor alle Berlaarnaren. Initiatieven die deze voorwaarde als uitgangspunt willen nemen blijven welkom.

Denkt het gemeentebestuur nieuwe initiatieven toe te laten gedurende de zomer op de Markt? Aan welke formule wordt eventueel al nagedacht?

Het gemeentebestuur had de laatste jaren veel geld over om een privé-initiatief te subsidiëren. Heeft het bestuur ook dit jaar een subsidie over voor een origineel en veilig initiatief?

 

* Mondelinge Vraag: Oplossing voor eenpersoonshuishoudens? Kleinschalig wonen en Tiny Houses

Het aantal eenpersoonshuishoudens zal door de vergrijzing toenemen. Dat blijkt uit de prognoses voor de periode 2020-2030 van Statistiek Vlaanderen, die op dinsdag 11 mei 2021 gepubliceerd werden. In Berlaar zou de komende tien jaar een groei zijn van 34.6%. Er zijn op dit moment te weinig betaalbare woningen voor alleenstaanden en eenpersoonshuishoudens, zowel voor jongeren als voor ouderen.

Welke inspanningen doet de gemeente om de bouw van eenpersoonswoningen te stimuleren? Welke projecten waren in het verleden toegespitst op alleenstaanden? Welke projecten zullen in de toekomst voorzien worden van eenpersoonswoningen? In welke mate zijn kleinschalige woonprojecten mogelijk in Berlaar en wat gebeurt er met aanvragen voor de plaatsing van "tiny houses" op ons grondgebied?

 

* Mondelinge Vraag op RMW: Vragen omtrent berichtgeving ‘t Vlammeke

Op woensdag 12/05/2021 werd in een persbericht kenbaar gemaakt dat de gemeente Nijlen per direct een einde heeft gemaakt aan elke vorm van samenwerking met vzw 't Vlammeke. Omdat dezelfde vzw ook activiteiten ontplooit in Berlaar hebben wij volgende vragen:

1. zet Berlaar de samenwerking met de vzw stop? of was dat al het geval?

2. Hoe komt het dat de problemen waarvan sprake in het persbericht (fraude) nu pas naar buiten komen?

3. Hoeveel mensen maakten voor de Corona crisis gebruik van de mogelijkheid om te eten in het sociaal restaurant, van de vzw, in Berlaar?

4. Welke mogelijkheden van sociaal restaurant zijn er nog in Berlaar?

5. Welke vorm van samenwerking was er tot nu toe tussen OCMW -Berlaar en vzw 't Vlammeke ?

6. Hoeveel gezinnen maken momenteel gebruik van initiatieven zoals Welzijnschakels?

7. Hebben we voldoende aanbod in Berlaar om mensen in nood voedselhulp te bieden.