Groene punten Mei 2020

Groene punten Mei 2020

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Groen wil regenboogzebrapad in Berlaar

Op zondag 17 mei vindt de jaarlijkse Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie plaats, een dag waarop extra aandacht wordt gevraagd voor holebi- en transgenderrechten. Berlaar hangt reeds verschillende jaren de regenboogvlag uit aan het Marktplein, maar Groen wil nog een stapje verder gaan. Het wordt tijd dat we als solidaire gemeente dit signaal ook permanent in het straatbeeld brengenHet aanleggen van een regenboogzebrapad is een symbolisch gebaar om aandacht te vragen voor verdraagzaamheid tegenover de holebi- en transgendergemeenschap. Het regenboogzebrapad moet onderstrepen dat ieder individu in onze gemeente gewoon kan zijn wie hij of zij is, zonder belemmeringen. Wanneer Berlaarnaren daar toch nog aan twijfelen, dan is een regenboogzebrapad daar een bevestiging van. We zijn een verdraagzame bevolking en we kunnen op die manier een sterkere vuist maken tegen elke vorm van discriminatie.

Waarom is dit nodig? Omdat het aantal dossiers over discriminatie op basis van seksuele geaardheid piekt, zo stelt Unia, de organisatie die strijdt voor gelijke kansen. In 2018 behandelde Unia 125 dossiers van mensen die zich gediscrimineerd voelden omdat ze holebi zijn. De onafhankelijke mensenrechteninstelling ziet een toename van 38% tegenover de voorbije vijf jaar.

Groen stelt voor om het kleurrijke zebrapad in een schoolomgeving aan te brengen, bijvoorbeeld in de Pastorijstraat wanneer de werken tegen volgend jaar volledig afgerond zijn, of in de dorpskernen van Berlaar en Heikant. Zolang de witte balken behouden blijven, is dit zebrapad geldig. De andere vakken kunnen vrij ingevuld worden, zoals de afbeelding in de bijlage laat zien. We hopen dat het gemeentebestuur ook de noodzaak van zo’n signaal erkent en aan de slag gaat met ons voorstel.

 

* Mondelinge Vraag: Hemelwaterplan in Berlaar

Door wijzigingen van wetgeving en de veranderingen in het klimaat en de maatschappij voldoen de historisch uitgebouwde systemen voor wateropvang- en transport niet altijd meer. Tot voor enkele jaren was het enkel nodig om plannen klaar te hebben om wateroverlast te beheersen en beheren. Nu we enkele erg droge zomers hebben gekend, worden we jaarlijks geconfronteerd met zorgwekkende droogteperiodes. Half april was het droogteniveau al even erg dan vorig jaar in de maand mei. Om die reden werden overheden verplicht om het integraal waterbeleid nog verder uit te breiden. Het vernieuwde integraal waterbeleid is er vandaag één dat gaat over zowel wateroverlast als droogte. Ook steden en gemeenten moeten verantwoordelijkheid opnemen. Hen worden gevraagd een Hemelwaterplan op te stellen. Een Hemelwaterplan is een algemene visie met betrekking tot de waterhuishouding op het eigen grondgebied. Gemeenten kunnen hierin zelfs heel concrete maatregelen voorstellen om droogte tegen te gaan, water op te vangen en te bergen, water te hergebruiken en verspilling tegen te gaan. Beleid rond riolering, natuur en ontharding kan hiervan zelfs deel uitmaken. Het hemelwaterplan is een steeds veranderend document dat zich kan aanpassen naar de noden en eventuele ontwikkelingen van de stad/gemeente.

In het overzicht van steden en gemeenten staat bij Berlaar nog niets aangegeven, een basishemel noch een detailhemelwaterplan. Gezien de ernst en de urgentie van de problematiek vraagt Groen naar een stand van zaken.

Beschikt Berlaar over een Hemelwaterplan?

Wat zijn de krijtlijnen van het te voeren beleid op ons grondgebied?

Wanneer zien we de eerste tekenen en maatregelen van het beleid op het veld?

 

* Mondelinge Vraag: Kiezen voor meer rust, meer veiligheid en betere luchtkwaliteit

Ben je gezond en fit en is de afstand die je aflegt niet te groot? Neem dan de fiets! Zo slibt ons dorp niet opnieuw dicht en nemen we de rust, de betere luchtkwaliteit en de verhoogde verkeersveiligheid definitief mee naar de postcoronasamenleving. Op naar het nieuwe normaal.

Parijs en ook Brussel gaven het goede voorbeeld. Deze twee steden willen, samen met andere grote steden definitief komaf maken met verkeerscongesties. Tijdens de lockdown bleken verplaatsingen bovendien minst risicovol en bovendien super veilig te zijn. Opnieuw ontdekten massaal veel mensen de fiets als vervoermiddel. Gebruik makend van het unieke crisismoment zijn zowel Parijs als Brussel erin geslaagd om in een mum van tijd meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers. Heel eenvoudig en snel, met betonblokken, enkele borden en verf. In Brussel werden zomaar 40 km extra fietspad aangelegd. Ook Milaan wil de heerschappij van de wagen een halt toeroepen en meer plaats geven aan fietsers en voetgangers. In Nederland, waar al veel gefietst wordt, gingen al stemmen op om nog meer mensen op de fiets te krijgen. Ja, de lockdown heeft vele ogen geopend. 

Ook in Berlaar kunnen we dat. Groen vraagt dat ook onze gemeente op zeer korte termijn een plan van aanpak uitschrijft om meer plaats te maken voor fietsers en voetgangers. Als we allemaal samen proberen om alle plaatselijke verplaatsingen van geen al te lange afstand uit het dagelijks verkeer te halen, dan bieden we onze Berlaarnaren het rustige en veilige verkeer waarin fietsers en fietsertjes zich met een gerust hart  kunnen verplaatsen. Maar om dat te bereiken moet de infrastructuur nu aangepast worden. Wij stellen dan ook voor om aan de slag te gaan met eenvoudige middelen. Met betonblokken, borden en verf kan veel gerealiseerd worden op korte tijd. Maak van de drukke Assen resoluut veilige fietsstraten. Inderdaad stelt Groen voor om van de as Markt-Dorpsstraat-Stationsstraat een fiets-as te maken. 

Durf in te grijpen in wat ons al zovele jaren stoort. Geef al die Berlaarnaren die al jaren meer verkeersveiligheid vragen wat ze vragen. Breng rust in ons dorp en zorg voor propere lucht voor al onze mensen. Zo krijgt de Coronacrisis voorgoed een gamechanger.