Groene punten Mei 2019

Groene punten Mei 2019

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge vraag: Groen vraagt dringend extra veiligheidsmaatregelen voor jeugdhuis Den Bokal

Groen pleit al sinds de opstart van Jeugdhuis Den Bokal in 2016 voor een vaste plek voor onze Berlaarse jeugd en het jeugdhuis. De huidige meerderheid belooft al járen een nieuwe bestemming, maar tot op heden zijn er geen concrete stappen genomen.

Het is van ontzettend groot belang dat onze jonge Berlaarnaren een laagdrempelige ontmoetingsplek hebben in een veilige en vertrouwde omgeving. Nu heeft de voorbije week dat veiligheidsaspect opnieuw, voor de tweede keer sinds de opening, een deuk gekregen nadat inbrekers met een dure Pioneer DJ set aan de haal gingen.

Gezien het feit dat de vrijwilligers van Den Bokal - ondanks de inspanningen van onze fractie - nog geen permanentie of toekomstperspectief gekregen hebben, vraagt Groen voor extra veiligheidsmaatregelen voor het jeugdhuis op korte termijn. Zolang er geen permanente locatie gevonden is voor onze Berlaarse jongeren, zijn investeringen in het huidige pand zeer noodzakelijk.

Is het bestuur bereid om op korte termijn werk te maken van extra veiligheidsmaatregelen en welke maatregelen wil ze dan concreet nemen.

* Mondelinge vraag: Stand van zaken grote bouwdossiers in Berlaar en bouwcode

Op het einde van de vorige legislatuur stelde het bestuur, op vraag van Groen, een bouwpauze in. Deze pauze geldt tot op vandaag nog steeds. Bedoeling was om tijd te kunnen nemen om een visie en een bouwcode voor Berlaar te ontwikkelen. Ondertussen hebben we drie studies waarop we ons kunnen baseren om een concrete visie te bepalend en een bouwcode op te stellen. Enkele dossiers zijn ondertussen voorbij het openbaar onderzoek en de bezwaren werden behandeld. Van enkele dossiers wensen wij een stand van zaken te horen. Betreft dossier NAC, dossier van de Kloostersite, dossier Steylaertssite en dossier Cinema Rex (Stationsstraat, Zwaluwstraat, Doelstraat).

Concreet willen we bijkomend vernemen hoever het staat met de bouwcode.