Groene punten Maart 2022

Groene punten Maart 2022

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Oekraïnecrisis

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de te verwachten vluchtelingenstroom willen wij graag informeren naar de mogelijkheden die wij als gemeente kunnen voorzien om tegemoet te komen aan de uitdagingen die deze crisi met zich meebrengt. graag een open debat.

 

* Mondelinge Vraag: Herinvoering subsidie groendaken

Berlaarnaren die plannen hebben voor de renovatie van een nieuw gekochte woning en die het belangrijk vinden dat ook het ecologische en energie-aspect daarin mee kan genomen worden zitten met een vraag. Wanneer ze overwegen om het dak te gaan isoleren en bijkomend een groendak en zonnepanelen te gaan installeren kunnen we dat enkel toejuichen. Het past in onze klimaatdoelstellingen. Maar hoe stimuleert onze gemeente hen? Neem nu het groendak. Vlaanderen stimuleert alvast: https://www.vlaanderen.be/groendak

In vele steden en gemeenten krijg je premies voor groendaken. In Berlaar blijven ze afgeschaft. Onbegrijpelijk, zeker nu iedereen inspanningen moet doen. Het argument voor de afschaffing van de subsidie voor een groendak was dat er geen vraag was, of bijna niet. De huidige meerderheid beweert een stimulerend beleid te willen voeren om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar een stimulerend beleid is per definitie niet vraaggestuurd. De herinvoering van de besproken subsidie zou een stap in de goede richting zijn.

Daarom vragen wij om deze subsidie opnieuw in te voeren, zo snel als mogelijk. Wil de meerderheid hierop ingaan en zo ja wanneer?

 

* Mondelinge Vraag: Isolatie tekenacademie en inrichting repetitieruimtes

Dat Berlaar nu een eigen afdeling voor plastische kunsten heeft is fantastisch. Ouders hoeven niet meer naar buurgemeenten om hun kinderen te laten genieten van dit kunstonderwijs. De minder-CO2-uitstoot is mooi meegenomen. Spijtig dat deze CO2 winst teniet gedaan wordt omdat de gebouwen zelf slecht geïsoleerd zijn. Voor slechts enkele uren onderwijs moet er duchtig gestookt worden, zeker in deze wintermaanden. Een gemeente dient het goede voorbeeld te geven. Daarom pleit Groen Berlaar ervoor om dringend een energiescans uit te voeren van het gebouw en de nodige ingrpen te budgetteren en in te plannen. Tegen volgende winter zou dit in orde moeten zijn. Als het gebouw aan de Liersesteenweg beter aangepast is kan het bijkomende functies vervullen. Groen Berlaar denkt aan het ter beschikking stellen van repetitieruimte voor rockgroepjes en andere bands.

Hoe reageert het bestuur op onze vraag tot isoleren van het gebouw aan de Liersesteenweg?

Hoe staat de meerderheid tegenover de vraag om repetitieruimtes in te richten in enkele andere lokalen van het zelfde gebouw?