Groene punten Maart 2021

Groene punten Maart 2021

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit is het bijkomend punt van deze maand op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

* Mondelinge Vraag op RMW: Evaluatie 2 jaar Sociale Nota Berlaar

Twee jaar geleden diende Groen Berlaar haar "nota Sociaal Beleid" in bij het gemeentebestuur. Tijd voor een evaluatie. We sturen de inhoud van de evaluatie mee en hebben daarbij volgende vragen: hoe wil het bestuur meer werk maken van...

1. Een sociale reflex in elk beleidsdomein ?

2. Pro-actieve dienstverlening, werken met zorgconsulenten ?

3. concrete initiatieven binnen de welzijnskoepel ¬īRivierenland'?

4. Terugdringen van de kinderarmoede, kansarmoede, onderwijs armoede ( komafmetarmoede.be, 2020)?

5. Afwerking noodwoningen ?

6. Een laagdrempelig dienstencentrum?

7. Signaalfunctie van het BCSD?