Groene punten Maart 2019

Groene punten Maart 2019

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge vraag: Kievit met uitsterven bedreigd

Al enkele decennia lang krijgen onze akkervogels het steeds moeilijker. Eens was de Kievit, prachtig zwart-wit-groen gekuifd, een veel geziene broedvogel op onze weilanden. Vandaag is dat drastisch anders. Als we niets doen verdwijnt de Kievit voorgoed.

In de jaren negentig waren er in Vlaanderen nog veel meer dan 20.000 kieviten. Nu is het dramatisch gesteld:slechts 1 op de 10 kievitnesten overleeft. sommigen beweren dat de huidige generatie kieviten wel eens de laatste zou kunnen zijn. De vogel staat sinds kort op de Europese én de Vlaamse rode lijst van bedreigde diersoorten. 

de oorzaak is te zoeken in de intensievere landbouw. Dat zegt Natuurpunt (Joris Gansemans). Nochtans was het net de akkerbouw die er voor zorgde dat het aantal kieviten in Vlaanderen enorm steeg. Nu komt het grootste deel van de kievitnesten in landbouwmachines terecht. Bij een tweede broedpoging worden de vogels geconfronteerd met voedseltekorten en slechte weersomstandigheden. De overlevingskansen van de kuikens zijn dan erg laag.

Groen Berlaar vraagt aan het gemeentebestuur om dit probleem, bij hoogdringendheid omwille van het nakende broedseizoen, te willen behandelen. We stellen voor dat op zeer korten termijn een vergadering wordt belegd met de leden van de landbouwraad zoals die was samengesteld tijdens de vorige legislatuur. We vragen om per direct en samen met deze mensen een campagne op poten te zetten die met de juiste maatregelen er voor kan zorgen dat het broedseizoen van de kievit dit voorjaar al een succes wordt.

bron: natuurpunt en VRTnws

* Mondelinge vraag: Herbruikbare bekers

Vorig jaar deed de groenfractie een oproep om het systeem van herbruikbare bekers nieuw leven in te blazen. Dit jaar nog werd een jong bedrijf dat dergelijke bekers in perfecte kopieën van bestaande glazen, produceert en aanbiedt gelauwerd als beste starter van het jaar. Over heel Europa is er een niet te stuiten tendens naar het gebruik van herbruikbare bekers op grote en kleine evenementen. In Vlaanderen boeren we er eens te meer op achteruit.

In antwoord op onze vraag antwoordde de schepen dat "het bestuur de intentie heeft om op zoek te gaan naar een goed alternatief" (sic).

Wij vragen aan het bestuur om opnieuw promotor te willen zijn van het gebruik van wisselbekers. Laten we eens gaan kijken in gemeenten die dit recent wel deden. In duffel bijvoorbeeld werd een systeem op poten gezet waarbij de procedure voor uitlenen sterk werd vereenvoudigd en waar een oplossing werd gezocht én gevonden voor het reinigen van de bekers.

Graag concrete antwoorden.