Groene punten Juni 2019

Groene punten Juni 2019

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge vraag: Dringende aanpak kruispunt N10 - Smidstraat

De problematiek ter hoogte van het kruispunt N10-Smidstraat is niet nieuw. Op drukke momenten is het risico op ongevallen er beduidend hoog. Invoegen vanuit de Smidstraat of vanuit de Kegelstraat is er op die momenten erg moeilijk en gevaarlijk. Schoolgaande fietsers moeten er omrijden omdat het te gevaarlijk is. Wij vinden dit niet meer van deze tijd. Het is onaanvaardbaar dat er al jaren plannen liggen om dit kruispunt veiliger te maken. 

Op enkele maanden van het volgende schooljaar dringen wij aan op tijdelijke maatregelen die het begin zijn van een definitieve ingreep op dit kruispunt. Dit kruispunt heeft nood aan aanpassingen die in werking treden, specifiek tijdens de spitsmomenten. Op de kalme momenten van een etmaal kunnen deze bijkomende ingrepen op pauze gezet worden wat ons betreft.

Tijdens onze huisbezoeken naar aanleiding van de voorbije verkiezingen is gebleken dat deze problematiek leeft op Heikant. Ouders spraken ons over de gevaren en durven hun kinderen juist hierom niet met de fiets naar Berlaar centrum sturen. Doen ze dat wel dan zijn meerdere jongeren verplicht om een omweg te maken. Dit komt niet overeen met hoe wij een goed fietsbellen zouden omschrijven. Elke fietser moet voor ons namelijk veilig kunnen fietsen op zo kort mogelijke functionele verbindingen. Alleen zo kunnen we fietsgebruik nog meer aanmoedigen.

Concreet vragen wij maatregelen die het kruispunt ten laatste op de eerstvolgende eerste schooldag significant veiliger maken, met prioriteit voor veilig fietsen.